Intranet Areál web

Partneři

Uvažujete o tom, že byste poskytli Fyziologickému ústavu AV ČR finanční nebo věcný dar? Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Dar lze poskytnout v hotovosti nebo bezhotovostně. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se darů nás neváhejte kontaktovat.

Číslo účtu: 107-5471080257/0100, variabilní symbol: 6798582309.

Kontakt: Diana Moosová, tel. +420 778 484 825, email: diana.moosova@fgu.cas.cz