Intranet Areál web

Úloha netřesové termogeneze nezávislé na UCP1 v rezistenci k chladu a obezitě


Regulace energetického výdeje je důležitá pro zachování stabilní tělesné teploty a tělesné hmotnosti a představuje tak potenciální cíl pro prevenci a léčbu obezity a doprovodných onemocnění. Mezi klasické termogenní mechanismy patří zejména svalový třes a netřesová termogeneze závislá na funkci UCP1 v hnědé tukové tkáni. V rámci tohoto projektu se zaměříme na méně prozkoumané mechanismy netřesové termogeneze, které nezávisí na UCP1.

Cílem projektu je:

1. charakterizovat vztah mezi náchylnosti k obezitě u různých myších kmenů (C57BL/6J a A/J) a netřesovou termogenezí (zejména ve svalu) indukovatelnou chladem nebo dietou s vysokým obsahem tuků;

2. identifikovat mechanismy zodpovědné za svalovou netřesovou termogenezi a její kontrolu.

 

Hlavní dosavadní publikační výstupy: Flachs et al. 2017 Int J ObesOeckl et al. 2022 Mol MetabJanovská et al. 2023 Mol Metab

 

Projekt je podporován Grantovou agenturou České republiky, projekt č. 18-04483S (2018-2020, řešitel: Petra Janovská, PhD) a projekt č. 22-07004S (2022-2024, řešitel:  Jan Kopecký, MD, DSc).