Intranet Areál web

Úloha endokanabinoidního systému v metabolických účincích omega-3 fosfolipidů z mořských zdrojů (uzavřený projekt)


Metabolické komplikace obezity jsou spojeny s poruchou regulace endokanabinoidního (EC) systému. V pokusech na myších krmených obezogenní vysokotukovou dietou jsme prokázali silnější metabolické účinky omega-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem ve formě fosfolipidů (omega-3 PL) ve srovnání s triacylglyceroly (Rossmeisl et al. 2012. PloS One). Tyto účinky byly spojeny s výraznou modulací hladin hlavních EC molekul v tukové tkáni (TK).

V projektu budeme charakterizovat:

  1. omega-3-indukované změny v obsahu EPA, DHA a dalších omega-3 v relevantních lipidových frakcích z TK, játer a plazmy a jejich vztah k hladinám EC molekul a metabolickému profilu v průběhu rozvoje obezity
  2. mechanismy, kterými omega-3 PL ovlivňují citlivost organismu k inzulínu
  3. změny v lipidovém metabolismu hepatocytů vlivem modulace EC systému v TK účinkem omega-3 PL
  4. metabolický účinek omega-3 u transgenních myší, které exprimují lidský PPARalfa.

 

Výsledky pomohou objasnit, jakým způsobem se podílí modulace EC systému na benefičním účinku omega-3 na organismus při obezitě.

Hlavní publikační výstupy: Rossmeisl et al. 2018. BBA-Mol Cell Biol LipidsRossmeisl et al. 2020. BBA-Mol Cell Biol Lipids

Výzkum je  podporován grantem od GAČR  (14-09347S;  2014-2016 a 17-11027S, 2017-2019), hlavní řesitel: MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D., FgÚ AV ČR.