Intranet Areál web

Metabolismus eikosanoidů v tukové tkáni: molekulární mechanismy v závislosti na výchozí mastné kyselině (uzavřený projekt)


Obezita je spojena se zánětlivými změnami v tukové tkáni, kdy prozánětlivé makrofágy působí negativně na funkci adipocytů. Prokázali jsme, že lipidové mediátory odvozené od n-3 mastných kyselin s dlouhým řetězcem (omega-3), eikosanoidy a dokosanoidy (oxylipiny) uvolňované z tukové tkáně, mají příznivý vliv na metabolismus obézních myší, ale molekulární mechanismy a zapojení adipocytů ci makrofágů jsou stále neznámé.

Dle naší hypotézy omega-3  specificky stimulují produkci protizánětlivých lipidových mediátorů aktivací dráhy CD36–GPR120–MAP kinázy–fosfolipázy A2 a enzymů metabolismu oxylipinů.

 

Cíle práce jsou:

  1. charakterizovat transportní a signální dráhy aktivované mastnými kyselinami
  2. prozkoumat roli enzymů metabolismu oxylipinů
  3. popsat spolupráci mezi adipocyty a makrofágy při produkci oxylipinů pomocí metod molekulární biologie a hmotnostní spektrometrie.

 

Naše výsledky přispějí k širšímu poznání metabolické role omega-3 v tukové tkáni.

 

Výzkum je  podporován grantem od GAČR  (13-04449P;  2013-2015), hlavní řesitel: RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D., FgÚ AV ČR.