Intranet

Zapojení našeho oddělení do evropských výzkumných projektů


Oddělení je partnerem ve dvou projektech podporovaných z prostředků 7. rámcového programu EU – BIOCLAMS (2010–2015) a DIABAT (2011–2015).

Oddělení je zapojeno do rozsáhlé spolupráce mezi excelentními pracovišti v Evropě s cílem:

  1. identifikovat markery zdravého vývoje (projekt BIOCLAIMS; 11 partnerů); a

  2. popsat mechanizmy, jejichž pomocí by bylo možné zvýšit energetický výdej v tukové tkáni azabránit tak hromadění tuku v těle (projekt DIABAT; 20 partnerů).

 

Zejména projekt DIABAT se opírá o  dlouhodobou strategii oddělení (viz Kopecky J et al. 1995 J. Clin. Invest.; a náš souhrný článek Flachs P et al. 2013 BBA). V rámci obou těchto projektů jsou prováděny dietní a farmakologické experimenty na laboratorních myších. Využíváme přitom komplexního fenotypizování myší in vivo (včetně systému pro nepřímou kalorimetrii, hyperinzulinemického-euglycemického zámku, in vivo analýzy tělesného složení, a behaviorálních testů) a dále pokročilých analytických metod (metabolomická analýza a komplexní studium genové exprese) a také pokusů na buněčných modelech in vitro.