Intranet Areál web

Zapojení našeho oddělení do evropských výzkumných projektů


Oddělení bylo a je partnerem v několika projektech podporovaných z prostředků 7. rámcového programu EU a programu Horizon 2020 – BIOCLAMS (2010–2015), DIABAT (2011–2015) a FOIE GRAS.

Oddělení je zapojeno do rozsáhlé spolupráce mezi excelentními pracovišti v Evropě s cílem:

  1. identifikovat markery zdravého vývoje (projekt BIOCLAIMS; 11 partnerů);

  2. popsat mechanizmy, jejichž pomocí by bylo možné zvýšit energetický výdej v tukové tkáni azabránit tak hromadění tuku v těle (projekt DIABAT; 20 partnerů); a

  3. analyzovat účinek Omega-3 podávaných ve formě fosfolipidů (olej z Krilu) na tzv. NAFLD (non-alcoholic fatty liver disease; projekt FOIE GRAS; 10 partnerů)

 

Zejména projekt DIABAT se opírá o  dlouhodobou strategii oddělení (viz Kopecky J et al. 1995 J. Clin. Invest.; a náš souhrný článek Flachs P et al. 2013 BBA). V rámci všech těchto projektů jsou prováděny dietní a farmakologické experimenty na laboratorních myších. Využíváme přitom komplexního fenotypizování myší in vivo (včetně systému pro nepřímou kalorimetrii, hyperinzulinemického-euglycemického zámku, in vivo analýzy tělesného složení, a tolerančních, či behaviorálních testů) a dále pokročilých analytických metod (metabolipidomická analýza a komplexní studium genové exprese) a také pokusů na buněčných modelech in vitro.