Intranet Areál web

Vývoj převodního systému srdečního u myší


K analýze převodního systému srdečního a jeho vývoje u myší používáme 3D zobrazovací metody a optické mapování.

Podílíme se na vývoji nové multimodální trojrozměrné zobrazovací metody schopné zachytit změny architektury převodního systému během vývoje myšího zárodku. Převodní systém srdeční je síť specializovaných tkání odpovědných za vznik a koordinované šíření elektrického impulzu v srdci. 

Snímek embryonálního myšího srdce (poskytl prof. Sedmera) pořídil pomocí optické projekční tomografie Ing. Martin Čapek.