Intranet Areál web

Objev nového typu transportéru v kvasinkách


Jedna z našich nejnovějších publikací charakterizuje pro kvasinky zcela nový typ transportéru, který jsme nazvali Vhc1. 

Tento transportér je lokalizován v membráně vakuol a jeho aktivita je pro buňky velmi důležitá, pokud se musejí vyrovnávat se změnou vnějšího osmotického tlaku. Tento transportér je příbuzný proteinů z rodiny CCC (cation chloride cotransporter), které jsou velmi důležité pro regulaci koncentrace kationtů v buňkách savců a jejichž poškození vede k vážným onemocněním. Následně se nám podařilo jeden z lidských proteinů této rodiny exprimovat v kvasinkách a charakterizovat jeho vlastnosti.

 

Petrezsélyová S., Zimmermannová O., Sychrová H. Vhc1, a novel transporter belonging to the family of electroneutral cation-Cl- cotransporters, participates in the regulation of cation content and morphology of Saccharomyces cerevisiae vacuoles. BBA-Biomembranes 1828: 623-631 (2013).

 

Petrezsélyová S., Dominguez A., Herynková P., Macias J.F., Sychrová H. Human NKCC2 cation–Cl– co-transporter complements lack of Vhc1 transporter in yeast vacuolar membranes. Yeast 30: 395–402 (2013).