Intranet Areál web

Naše nejnovější publikace


Úloha endotelinového systému v regulaci krevního tlaku u Ren-2 transgenních potkanů

 Endotelin-1 je jeden z nejsilnějších vazokonstriktorů. U Ren-2 transgenních potkanů, jejichž hypertenze je spojena s vložením myšího reninového genu, jsme sledovali účinky selektivní ETA receptorové blokády na hlavní vazoaktivní systémy, které se podílejí na regulaci krevního tlaku. Zjistili jsme, že antihypertenzní účinek ETA receptorové blokády je dán snížením vstupu vápníku prostřednictvím napěťově-závislých vápníkových kanálů z důvodu chybějící ETA-dependentní vazokonstrikce a oslabené angiotenzin II-dependentní vazokonstrikce.

Vaněčková I et al: Endothelin A receptor blocker atrasentan lowers blood pressure by the reduction of nifedipine-sensitive calcium influx in Ren-2 transgenic rats fed a high-salt diet. J Hypertens. 2015, 33(1): 161-9

 

Anti-obezitní účinky prolaktin uvolňujícího peptidu po periferním podání

Ve spolupráci se skupinou dr. Lenky Maletínské z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde jsou syntetizovány lipidizované analogy peptidu uvolňující prolaktin (PrRP), jsme studovali vlastnosti těchto analogů in vitro (vazba na receptory, stabilitu v plazmě apod.) a jejich vliv na příjem potravy u laboratorních zvířat po periferním podání. Zjistili jsme velmi silnou vazbu na buňky exprimující PrRP receptor. Periferní podání palmitovaného PrRP hladovějícím myším vyvolalo dlouhodobé snížení příjmu potravy, které bylo provázeno zvýšením neuronální aktivity těch částí mozku, které se podílejí na regulaci příjmu potravy. Dlouhodobé podávání analogů obézním myším vedlo ke snížení příjmu potravy, snížení tělesné hmotnosti a úpravě některých metabolických parametrů. Výsledky jasně ukázaly, že lipidizované analogy PrRP by se mohly stát atraktivními kandidáty k léčbě obezity.

Maletínská L et al: Novel lipidized analogs of prolactin-releasing peptide have prolonged half-lives and exert anti-obesity effects after peripheral administration, International Journal of Obesity. 2015, 39(6): 986-993.

 

Podílí se vápníková sensitizace na vzniku genetické hypertenze?

Úloha změn vápníkové sensitizace (RhoA/Rho kinázová dráha) a vstupu vápníku cestou napěťově řízených Ca2+ kanálů byla studována za vývoje spontánní hypertenze potkana. U této formy hypertenze je vápníková sensitizace oslabena již od prehypertenzivního stádia, zatímco vstup vápníku je zvýšen. Snížená exprese aktivátorů Rho kinázy a nižší exprese CPI-17 (endogenní inhibitor fosfatázy lehkého řetězce myosinu) vysvětlují změny vápníkové sensitizace pozorované při vzniku genetické hypertenze.

Behuliak M et al: Ontogenetic changes in contribution of calcium sensitization and calcium entry to blood pressure maintenance of Wistar-Kyoto and spontaneously hypertensive rats. J Hypertens. 2015; 33(12): 2443-2454.

 

Úloha reaktivních kyslíkových radikálů v solné a genetické hypertenzi

Zvýšená produkce reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) v mozku a/nebo ledvinách byla považována za jeden z možných patogenetických mechanismů hypertenze. V našich dvou studiích jsme sledovali tvorbu superoxidového radikálu nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADPH) oxidázou v mozku a ledvinách u hypertenzních Dahl sůl-sensitivních potkanů a Ren-2 transgenních potkanů. U obou hypertenzních kmenů jsme našli zvýšenou tvorbu ROS v ledvinách, avšak nenašli jsme žádné změny produkce ROS v mozku.

Vokurková M et al: ROS production is increased in the kidney but not in the brain of Dahl rats with salt hypertension elicited in adulthood, Physiol Res. 2015, 64: 303-312

Vokurková M et al: NADPH oxidase activity and reactive oxygen species production in brain and kidney of adult male hypertensive Ren-2 transgenic rats, Physiol Res. 2015, 64: 849-856