Intranet Areál web

Vývoj nových diagnostických metod v epileptologii


Cílem výzkumu je zkvalitnění předoperační diagnostiky u kandidátů chirurgické léčby epilepsie.

Za tímto účelem spolupracujem s Centrem pro epilepsie Motol a Fakultou elektrotechnickou ČVUT. Jedná se především o vývoj nových metod zpracování intrakraniálních záznamů se zaměřením na analýzu interiktálních výbojů, vysokofrekvenčních oscilací a určení oblasti počátku a šíření záchvatů. Účelem těchto technik je zkvalitnění lokalizace epileptogenní zóny - oblasti mozku, kterou je nezbytné odstranit, aby došlo k úplnému vymizení záchvatů. Jednotlivá pracoviště jsou sdružena v rámci pracovní skupiny ISARG Prague, která umožňuje velmi úzkou spolupráci mezi epileptology, matematiky a bioinženýry.

 

Zijlmans et al. Annals of Neurology (2012)

Jiruska et al. Brain (2010)