Intranet Areál web

Úloha oxidativního stresu v patogenezi epilepsie a záchvatů v nezralém mozku


Oxidativní stres se spolu s narušením funkce mitochondrií uplatňuje v pathogeneze řady neurologických onemocnění, včetně epilepsie. 

Oxidativní stres vzniká v důsledku nerovnováhy mezi produkcí volných radikálů a antioxidativními mechanismy. Naším cílem je studium významu oxidativního stresu v nezralém mozku během akutní fáze záchvatů a během epileptogeneze. Naše výsledky prokázaly, že i v nezralém mozku v průběhu záchvatů dochází ke vzniku oxidativního stresu, na kterém se podílí  nejen zvýšená tvorba volných radikálů, ale také nedostatečné antioxidativní mechanismy Dále jsme zjistili, že během záchvatů dochází k výraznému poklesu aktivity mitochondriálního komplexu I, který přetrvává i v období rozvoje epilepsie. Důvodem trvající inhibice aktivity je zřejmě oxidativní modifikace enzymu. Pochopení mechanizmů odpovědných za vznik a důsledky oxidativního stresu otevírá prostor pro vývoj léků s antioxidativními vlastnostmi, které by mohly, v kombinaci s konvenční therapií, příznivě působit v léčbě epilepsie.

 

 

Fluorescence oxidačních produktů hydroethidia (odrážející produkci superoxidových aniontů) v CA3 oblasti hipokampu po 60 min záchvatů, vyvolaných u mláďat laboratorního potkana  kys. homocysteovou (levý panel – kontroly, pravý panel – záchvaty).

 

Folbergrová et al. Exp Neurol (2007)

Folbergrová et al. Neurochem Int (2010)

Folbergrová et al. Exp Neurol (2012)

Folbergrová et al.  Int J Dev Neurosci (2013)