Intranet Areál web

Důsledky podávání neurofarmak a psychofarmak pro další vývoj mozku


V průběhu časného postnatálního vývoje může nezralý mozek reagovat na podávání nejrůznějších psychoaktivních látek dlouhodobými změnami na molekulární či buněčné úrovni, které se mohou projevit v pozdějším věku funkčními změnami.

V průběhu časného postnatálního vývoje může nezralý mozek reagovat na podávání nejrůznějších neuroaktivních látek jinak, než mozek dospělý. Cílem našeho výzkumu je srovnávání účinnosti antiepileptik u různých věkových skupin. Dále se zaměřujeme na hledání dlouhodobých změn, vyvolaných podáváním neuroaktivních látek v průběhu kritických obdobích vývoje mozku. V oblasti molekulární a buněčné se zaměřujeme především na možnou neurodegeneraci, ovlivnění neurogeneze a změny ve strukturách receptorů. V oblasti funkční sledujeme vývoj chování, projevy některých psychopatologií, poruchy učení a paměti a změny schopnosti mozku produkovat epileptickou aktivitu. Výsledky našeho výzkumu mohou přispět k vývoji účinějších a bezpečnějších antiepileptik pro dětské pacienty s epilepsií

Tsenov et al, Brain Res, 2009

Mikulecká et al, Epilepsy Behav, 2011

Mikulecká et al, Front Behav Neurosci. 2014a

Mikulecká et al, Front Behav Neurosci. 2014b