Intranet Areál web

Kvasinkové infekce (kandidózy)


Mezi nejčastější původce kvasinkových infekcí patří kvasinky rodu Candida, které jsou běžnou součástí lidské mikroflóry. V případě oslabení imunity (např. v důsledku AIDS, transplantací orgánů či chemoterapie) se ovšem stávají životu nebezpečnými patogeny. 

Boj s bakteriálními infekcemi byl usnadněn objevem penicilinu a následným vývojem celé řady antibiotik. Vývoj antimykotik je však komplikován tím, že kvasinkové i lidské buňky jsou buňky eukaryotní fungující na podobných principech, a není tedy snadné najít látku, která by vyhubila selektivně pouze kvasinky. Patogenní kvasinky rodu Candida mají ve svých membránách některé přenašeče, které se svou strukturou a aktivitou liší od membránových přenašečů v buňkách hostitelského organizmu. Zkoumáme proto tyto přenašeče vzhledem k možnosti, že by se mohly stát cílem působení nových typů antimykotik.

 

 

Vědecká oddělení:

MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT