Intranet Areál web

Úspěšná česko-belgická spolupráce s laboratoří Dr. Pierra Morsomma z Katolické university v Lovani.

Úspěšná česko-belgická spolupráce s laboratoří Dr. Pierra Morsomma z Katolické university v Lovani. Anne-Sophie Colinet

Úšpěšná spolupráce s belgickou skupinou Dr. Pierra Morsomma z Katolické university v Lovani byla završena šestitýdenní stáží studentky Anne-Sophie Colinet na našem pracovišti. V rámci společného projektu s Dr. Morsommem se snažíme objasnit mechanismus transportu přenašeče Ca2+ Gdt1 v Golgiho aparátu v kvasince S. cerevisiae. Gdt1 je homologní protein k produktu lidského genu TMEM165, jehož nefunkčnost je spojována s poruchami glykosylace a tudíž s dědičným onemocněním CDG typu II (Congenital Disorders of Glycosylation). Hlavním úkolem pobytu belgické studentky bylo měření vnitobuněčné pH v kvasince S. cerevisiae postrádající gen kódující Ca2+ přenašeč Gdt1