Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Benefity studentů


Mzdové prostředky jsou poskytovány dle finančních možností vědeckého oddělení, jehož je PhD student členem. PhD studenti v prezenční formě studia mohou být zaměstnáni z institucionálních prostředků maximálně na 0,5 úvazku. Student přitom využívá všechny benefity vyplývající ze zaměstnaneckého poměru ve FGÚ, které jsou v souladu s právními předpisy.

Mezi studentské benefity patří:

Účast na akcích pro PhD studenty, organizovaných a dotovaných FGÚ

• Možnost účastnit se soutěží v rámci ústavu a speciálních soutěží pro PhD studenty FGÚ spojených s oceněním (diplom, finanční odměna)

• Možnost získání motivační odměny za úspěšné plnění povinností PhD studenta

• Možnost využítí odborného a metodického zázemí ústavu

• Možnost zapojení do celoústavních projektů

Jazykové kurzy angličtiny