Intranet Areál web

Stresem navozená modulace citlivosti baroreflexu u spontánně hypertenzních potkanů: úloha renin-angiotenzinového systému a glukokortikoidů


Cílem projektu je a) studovat molekulární mechanizmy stresem navozené změny kardiovaskulární odpovědi SHR a WKY, b) analyzovat účinky stresu na neuroendokrinní systémy těchto potkanů a c) zhodnotit účinky farmakologického ovlivnění renin-angiotenzinového systému nebo glukokortikoidů na tyto změny.