Intranet Areál web

Současné poznatky o membránovém transportu v kvasinkách jsou shrnuty v nové knize.


Nová kniha shrnující současné znalosti týkající se transportu látek přes cytoplasmatickou membránu kvasinkových buněk. 

Membrane Transport in Yeast