Intranet

Úloha střevní tkáně v metabolických účincích omega-3 polynenasycených mastných kyselin v závislosti na lipidové formě jejich podání v dietě


Polynenasycené mastné kyseliny řady n-3 (omega-3), především EPA a DHA z mořských zdrojů, mohou bránit rozvoji obezity a mají hypolipidemické účinky. Zatímco mechanismy účinku omega-3 na metabolismus lipidů v játrech jsou relativně dobře popsány, modulace metabolismu ve střevní tkáni působením omega-3 není zcela objasněna. Dřívější studie navíc ukázaly, že metabolické účinky jsou výraznější, pokud jsou omega-3 podávány ve formě fosfolipidů (Rossmeisl et al., PlosOne 2012). Hlavním cílem projektu je odhalit podstatu rozdílných metabolických účinků omega-3 v závislosti na lipidové formě jejich podání do organismu (triacylglyceroly, fosfolipidy nebo estery vosků), a to především s ohledem na zapojení střevní tkáně do těchto účinků. 

Experimenty budou prováděny na myších s obezitou vyvolanou podáváním vysokotukové diety, přičemž konkrétním cílem bude:

  1. stanovení biologické dostupnosti EPA a DHA (tj. omega-3 index) v tenkém střevě, a dále v plazmě a vybraných tkáních, které se podílejí na účincích omega-3;
  2. identifikace metabolických procesů ve střevě, které jsou nejvýrazněji regulovány různými lipidovými formami omega-3 podávanými v dietě;
  3. porovnání kapacity střevního epitelu z hlediska transportu lipidů, a dále porovnání sekrece chylomikronů u myší krmených vysokotukovou dietou s obsahem rozdílných lipidových forem omega-3;
  4. charakterizace vlivu dlouhodobého podávání vysokotukové diety s obsahem rozdílných lipidových forem omega-3 z hlediska endokrinní funkce tenkého střeva.

 

Výzkum je podporován grantem GAČR č. 16-08124S (2016-2018, hlavní řešitel: Mgr. Olga Horáková, PhD., FgÚ AV ČR)