Intranet Areál web

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Důsledky časného poškození mozku a prevence vzniku epilepsie a funkčního poškození.

Kubová et al, J. Neurosci, 2001

Kubová et al, Eur. J. Neurosci, 2004

Tsenov et al, Epilepsia, 2007

Máteffyová et al, Eur. J. Neurosci., 2006

Nairismägi et al, Epilepsia, 2006

Kubová et Mareš, Neuroscience, 2013

Tsenov et al, Exp. Neurol., 2015

Suchomelova et al, Neuroscience, 2015

Szczurowska et al, Exp. Neurol. 2016

Poškození mozku v časných vývojových stadiích vede k celé řadě funkčních i neuropatologických změn, jejichž charakter závisí nejen na mechanismu, vedoucímu k poškození, ale i na věku, kdy k poškození došlo. Nervová tkáň reaguje na inzult spuštěním celé řady molekulárních, buněčných i strukturálních změn, které na jedné straně vedou k částečnému vyrovnání vzniklých deficitů, na druhé straně však mohou být zodpovědné za vznik epilepsie. Spolu s epilepsií může dojít i ke vzniku poruch chování, poškození kognitivních funkcí či zvýšení rizika vzniku psychiatrických onemocnění. Cílem našeho výzkumu je  sledovat věkově specifický charakter těchto funkčních i neuropatologických změn a tyto poznatky dále využít pro hledání nových farmakologických postupů, které by mohly vzniku epilepsie a psychiatrických problémů zabránit.