Intranet Areál web

Ústav organické chemie a biochemie a Fyziologický ústav podepsaly licenční smlouvu s Novo Nordisk


Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR vyvinul nové látky, které mají pozitivní účinky v experimentálních zvířecích modelech obezity či diabetu typu II.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) ve spolupráci s Fyziologickým ústavem AV ČR vyvinul nové látky, které mají pozitivní účinky v experimentálních zvířecích modelech obezity či diabetu typu II.

Tyto látky byly vyvinuty v laboratoři Dr. Lenky Maletínské (ÚOCHB), která se se svým týmem zaměřila na syntézu a zkoumání modifikovaných analogů přirozených neuropeptidů. Ve spolupráci s Dr. Kunešem (Odd Experimentální hypertenze, FGÚ AV ČR) jsou tyto látky testovány na různých modelech potkanů a myší.

Ústavy podepsaly smlouvu o vědecké spolupráci a licenční smlouvu s významnou farmaceutickou firmou Novo Nordisk, která tyto látky bude nadále vyvíjet a připravovat nejprve pro preklinické testy na zvířecích modelech, po nichž v případě úspěšnosti budou následovat testy klinické.