Intranet Areál web

Open access CzBi


Uživatelé mají možnost využít otevřený přístup k přístrojům za předpokladu, že vyplní formulář Open Access.