Intranet Areál web

Deprese


Afektivní poruchy (poruchy nálady), především pak deprese, patří mezi nejčastější a život nejvíce ztěžující psychická onemocnění.

Příčiny deprese ani mechanizmus jejího vzniku nejsou jisté, přičítají se vlivům genetickým, endokrinním i výživovým. U pacientů trpících depresí jsou pak pozorovány různé fyziologické, histologické i morfologické změny v mozku.

Máme sice k dispozici mnoho účinných antidepresiv, avšak podle výsledků klinických studií je u 30–50 % pacientů terapeutická odpověď nedostatečná a navíc se nástup účinku dostaví až po několika týdnech či měsících. Náš výzkum v této oblasti se proto soustředí na hledání látek s rychlejším nástupem účinku a zároveň na objasnění mechanizmu jejich účinku.

 

Vědecká oddělení:

NEUROFYZIOLOGIE PAMĚTI