Intranet Areál web

Vliv cvičení a podávání omega-3 na metabolické parametry a lipidom u starších žen (uzavřený projekt)


U starších lidí jsou změny životního stylu založené na zvýšené fyzické aktivitě primárně indikovány za účelem zlepšení funkce svalů a/nebo kardiovaskulární zdatnosti, nicméně nejnovější údaje naznačují, že tuková tkáň může významně přispívat k prospěšným účinkům cvičení na metabolismus, zánět a celkové zdraví. Estery vosků obsažené v Calanus oleji reprezentují jednu z nových lipidových forem Omega-3, která by mohla vést ke zlepšeným metabolickým účinkům. Cílem tohoto projektu je proto studovat u inaktivních starších žen účinky cvičení samotného nebo v kombinaci se suplementací Calanus oleje.

 

V tomto projektu budeme charakterizovat účinky cvičení samotného nebo v kombinaci s podáváním Calanus oleje na:

  1. antropometrické parametry, fyzickou zdatnost, glukózovou homeostázu a citlivost na inzulín (pomocí hyperinzulinemického-euglykemického zámku);
  2. biologickou dostupnost omega-3 (tj. EPA a DHA) hodnocenou jako Omega-3 index v RBC (červené krvinky);
  3. lipidom séra a tukové tkáně (biopsie) se zaměřením na endokanabinoidy, eikosanoidy, dokosanoidy a PAHSA lipidové mediátory.

Tento projekt pomůže pochopit význam funkce tukové tkáně pro metabolismus celého těla a odhalí roli specifických lipidových mediátorů v prospěšných účincích omega-3 a/nebo cvičení z hlediska citlivosti na inzulín.

Hlavní publikační výstup: Brezinova et al. 2020. BBA-Mol Cell Biol Lipids.

Výzkum byl podporován grantem AZV č. 16-29182A (2016-2019, hlavní řešitel: Ing. Michaela Šiklová, PhD,  3. Lékařská fakulta UK v Praze; spoluřešitel: MUDr. Martin Rossmeisl, PhD, Fyziologický ústav AV ČR).