Intranet Areál web

Srdeční arytmie


V současné době mají v civilizovaném světě kardiovaskulární onemocnění na svědomí největší počet úmrtí, přičemž s tím, jak stárne populace, přibývá srdečních arytmií (poruch srdečního rytmu).

Jejich výskyt bude tedy v blízké budoucnosti stále častější. Přitom mnoho příčin arytmií zůstává stále velkou neznámou a jejich možný původ v odchylkách normálního vývoje srdce je nedostatečně prozkoumán. Proto jsme se zaměřili na mapování možných příčin arytmií z pohledu vývojové kardiologie od molekulární až po orgánovou úroveň. Klíčovou roli hraje vývoj převodního systému srdečního. Defekty v jeho funkci během vývoje vedou k poruše tvorby vzruchů a zpomalenému nebo úplně přerušenému vedení jednotlivými částmi srdce, z čehož pramení značný počet arytmií.

 

Kuřecí zárodek je vhodným modelem pro studium srdečních arytmií. Vlevo je kuřecí zárodek kultivovaný v plastové misce při echokardiografickém vyšetření, uprostřed videozáznam z otevřeného vejce u 4denního embrya (ED4) a vpravo mikroultrazvuk kuřecího zárodku v pozdějším stadiu (ED8).

 

Vědecká oddělení:

VÝVOJOVÁ KARDIOLOGIE