Intranet Areál web

Obezita, diabetes druhého typu a jejich vztah k neurodegeneraci: nový terapeutický potenciál analogů prolaktin uvolňujícího peptidu


 

 

Obezita, diabetes, kardiovaskulární a neurodegenerativní nemoci (tzv. civilizační choroby) - patří celosvětově k hlavním příčinám morbidity a mortality a jsou zodpovědné za 60 % všech úmrtí. Ukazuje se, že obezita, diabetes 2. typu (T2DM) a neurodegenerace mají společnou etiopatogenezi zahrnující subklinický zánět a inzulínovou rezistenci. V navrhovaném projektu budeme zkoumat účinnost nových lipidizovaných analogů anorexigenního peptidu uvolňujícího prolaktin jako komplexní terapie simultánně ovlivňující obezitu, T2DM a neurodegenereci u modelů myší a potkanů. Zároveň budou s využitím komplexního metodologického portfolia, zahrnujícího metabolomiku v moči a plasmě a pokročilé zobrazovací hmotnostní spektrometrie lipidů v mozku, identifikovány u těchto experimentálních modelů biomarkery či panel biomarkerů rozvoje neurodegenerace a dlouhodobého sledování její progrese a ovlivnění léčbou. Výsledky projektu pomohou přispět k objasnění mechanismu účinku analogů neuropeptidu a nalezení společného jmenovatele těchto civilizačních chorob, a otevřít tak nové možnosti jejich komplexní léčby.