Intranet Areál web

Nádorová onemocnění


Česko drží první místo ve výskytu kolorektálního karcinomu, lidově nazývaného rakovina tlustého střeva a konečníku.

Příčiny vzniku musíme hledat především v narušení střevní sliznice nezdravým životním stylem a nevhodnou stravou a jedním z rizikových faktorů je podle Světové zdravotnické organizace i práce na směny. Na modelu myši proto zkoumáme, jak narušení vnitřních biologických hodin a přirozeného rytmu den/noc a nezdravé vystavení světlu během noci přispívá ke vzniku a rozvoji kolorektálního karcinomu. Pochopení mechanizmů, které propojují cirkadiánní hodiny a řízení buněčného cyklu v procesu karcinogeneze, je důležité pro prevenci (vyvarování se škodlivým vlivům prostředí) i samotnou léčbu (vývoj léčiv, která cílí na nově objevené geny zodpovědné za vznik a rozvoj kolorektálního karcinomu).

U rakovinných buněk obecně často dochází k celkové proměně energetického metabolizmu. Studujeme proto také specifické rysy bioenergetiky nádorových buněk.

 

Vzorek kolorektálního karcinomu lze z histologického preparátu střevního epitelu získat metodou laserové mikrodisekce.

 

Vědecká oddělení:

MEMBRÁNOVÝ TRANSPORT

FUNKCE EPITELU

BIOLOGICKÉ RYTMY