Intranet Areál web

Granty

V současnosti řešené grantové projekty

 1. 2012-2018: Projekt GAČR, „Centrum Excelence“, č. P108/12/G108 „Příprava, modifikace a charakterizace materiálů zářením“. Hlavní řešitel Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha; spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 2. 2014-2017: Projekt TAČR č. TA04011345 „Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru“. Hlavní řešitel RNDr. Eva Matějková PhD, Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., spoluřešitel Mgr. Elena Filová, PhD., FgÚ AV ČR.

 3. 2014-2017: Projekt TAČR č. TA04010065 „Matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití“. Hlavní řešitel  Ing. Tomáš Sopuch, Holzbecher, spol. s r. o., spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 4. 2015-2017: Projekt GAČR č. 15-01558S5 „Elektroaktivní vrstvy na titanových slitinách pro povrchovou úpravu kostních implantátů“. Hlavní řešitel  Prof. RNDr. Petr Špatenka CSc., ČVUT, spoluřešitel RNDr. Marta Vandrovcová, PhD., FgÚ AV ČR.

 5. 2015-2017: Projekt GAČR č. 15-05864S „Biokompatibilita dopovaných DLC vrstev připravených hybridní laserovou technologií“. Hlavní řešitel Prof. Ing. Miroslav Jelínek DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, spoluřešitel Mgr. Elena Filová, PhD., PhD., FgÚ AV ČR.

 6. 2015-2018: Projekt MZd-AZV č. 15-32497A „Bioaktivní nanostrukturované povrchy pro histokompatibilní implantáty“. Hlavní řešitel Prof. David Sedmera, FgÚ AV ČR.

 7. 2015-2018: Projekt MZd-AZV č. 15-32497A „Využití kmenových buněk tukové tkáně získané liposukcí v tkáňovém inženýrství“. Hlavní řešitel Dr. Martin Molitor, Nemocnice Na Bulovce, spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 8. 2015-2018: Projekt MZd-AZV č. 15-29153A „Vývoj aortální chlopně na bázi perikardu pomocí primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoru“. Hlavní řešitel Mgr. Elena Filová, PhD., PhD., FgÚ AV ČR, spoluřešitel Prof. Jan Pirk, IKEM.

 9. 2016-2018: Projekt GAČR č. 16-02681S „Silikalitové nanofilmy s laditelnými vlastnostmi jako perspektivní biokompatibilní materiál“. Hlavn řešitel Dr. Ivan Jirka, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 10. 2017-2019: Projekt GAČR č. 17-02448S „Zvýšený růst lidských kožních buněk na biomimetických nanovlákenných matricích pro aktivní hojení ran“. Hlavn řešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR, spoluřešitel  prof. RNDr. David Lukáš, CSc., Technická univerzita v Liberci, a spoluřešitel prof. RNDr. Vadimír Král DSc., 1. LF UK. 
 11. 2017-2019: Projekt GAČR č. 17-00885S „ Nanostrukturované celulózové nosiče pro tkáňové inženýrství s nastavitelnou dobou degradace“. Hlavní řešitel Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha; spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 

 

 

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

 

Ing. Irena Vacková, CSc.
věděcký pracovník

Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (nee. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník
RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Antonín Brož, Ph.D.
vědecký pracovník

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Ivana Němčáková (nee. Kopová), Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Ing. Jana Zárubová (nee. Havlíková), Ph.D.
postdoktorand
MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Júlia Tomšů, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Antonín Sedlář
postgraduální student

Mgr. Šimon Pražák
postgraduální student

  MSc. Marina Malić
postgraduální student
  MSc. Yu-Chieh Wu
postgraduální student
Mgr. Jarmila Knitlová
postgraduální student
Ivana Zajanová
technický pracovník
  Bc. Terézia Futóová
magisterský student
  Bc. Andrea Hejdová
magisterský student
  Bc. Adriena Přitasilová
magisterský student