Intranet Areál web

Publikace

Původní články o tkáňovém inženýrství  cév a chlopní

 1. Kumorek M. M, Kubies D, Filová E, Houska M, Kasoju N, Mázl Chánová E, Matějka R, Krýslová M, Bačáková L, Rypáček F. Cellular responses modulated by FGF-2 adsorbed on albumin/heparin layer-by-layer assemblies . PLoS ONE.  Vol. 10 (5): e0125484_1-e0125484_23, 2015, IF = 3.057
 2. Musílková J, Kotelnikov I, Novotná K, Pop-Georgievski O, Rypáček F, Bačáková L, Proks V. Cell adhesion and growth enabled by biomimetic oligopeptide modification of a polydopamine-poly(ethylene oxide) protein repulsive surface. Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Vol. 26 (11): 253, 2015, IF = 2.272
 3. Kuzminova A, Vandrovcová M, Shelemin A, Kylián O, Choukourov A, Hanuš J, Bačáková L, Slavínská D, Biederman H. Treatment of poly(ethylene terephthalate) foils by atmospheric pressure air dielectric barrier discharge and its influence on cell growth . Applied Surface Science. Vol. 357 (part A): 689-695, 2015, IF = 3.15
 4. Řezníčková A, Makajová Z, Kasálková-Slepičková N, Kolská Z, Bačáková L,  Švorčík V. Growth of muscle cells on plasma-treated and gold nanoparticles-grafted polytetrafluoroethylene. Iranian Polymer Journal. Roč. 23 (3): 227-236, 2014, IF = 1.806
 5. Popelka Š, Houska M, Havlíková J, Proks V, Kučka J, Šturcová A, Bačáková L, Rypáček F. Poly(ethylene oxide) brushes prepared by the "grafting to" method as a platform for the assessment of cell receptor-ligand binding. European Polymer Journal.  Roč. 58 (september):11-22, 2014, IF = 3.005
 6. Chlupáč J, Filová E, Riedel T, Houska M, Brynda E, Remy-Zolghadri M, Bareille R, Fernandez P, Daculsi R, Bourget C, Bordenave L,  Bačáková L. Attachment of Human Endothelial Cells to Polyester Vascular Grafts: Pre-Coating With Adhesive Protein Assemblies and Resistance to Short-Term Shear Stress. Physiological Research. Roč. 63 (2): 167-177, 2014, IF = 1.293
 7. Chlupáč J, Filová E, Havlíková J, Matějka R, Riedel T, Houska M, Brynda E, PamulaE, Rémy M, Bareille R, Fernandez P, Daculsi R, Bourget Ch,  Bačáková L, Bordenave L. The Gene Expression of Human Endothelial Cells Is Modulated by Subendothelial Extracellular Matrix Proteins: Short-Term Response to Laminar Shear Stress. Tissue Engineering. Roč. 20 (15-16): 2253-2264, 2014, IF = 4.448
 8. Filová E, Brynda E, Riedel T, Chlupáč J, Vandrovcová M, Švindrych Z, Lisá V, Houska M, Pirk J, Bačáková L. Improved adhesion and differentiation of endothelial cells on surface-attached fibrin structures containing extracellular matrix proteins. Journal of Biomedical Materials Research. Part A, roč. 102 (3): 698-712, 2014, IF = 3.369
 9. Bačáková L, Novotná K, Pařízek M: Polysaccharides as Cell Carriers for Tissue Engineering: Use of Cellulose in Vascular Wall Reconstruction. Physiological Research. Roč. 63 (suppl.1): 29-47, 2014, IF = 1.29 
 10. Parizek M, Slepickova Kasalkova N, Bacakova L, Svindrych Z, Slepicka P, Bacakova M, Lisa V, Svorcik V: Adhesion, growth, and maturation of vascular smooth muscle cells on low-density polyethylene grafted with bioactive substances. Biomed Res Int 2013: 371430, 2013. IF=2.880
 11. Novotna K, Bacakova M, Slepickova Kasalkova N, Slepicka P, Lisa V, Svorcik V, Bacakova L: Adhesion and growth of vascular smooth muscle cells on nanostructured and biofunctionalized polyethylene. Materials, 6: 1632-1655, 2013. IF=2.247
 12. Slepičková Kasálková N, Slepička P, Bačáková L, Sajdl P, Švorčík V: Biocompatibility of plasma nanostructured biopolymers. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 307: 642–646, 2013. IF=1.266
 13. Novotna K, Havelka P, Sopuch T,  Kolarova K, Vosmanska V, Lisa V, Svorcik V, Bacakova L: Cellulose-based materials as scaffolds for tissue engineering. Cellulose 20:2263–2278, 2013. IF= 3.476
 14. Skalský I, Szárszoi O, Filová E, Pařízek M, Lytvynets A, Malušková J, Lodererová A, Brynda E, Lisá V, Burdíková Z, Čapek M, Pirk J, Bačáková L: A perivascular system releasing sirolimus prevented intimal hyperplasia in a rabbit model in a medium-term study. Int J Pharm 427(2): 311-319, 2012; IF = 3.607
 15. Slepičková-Kasálková N, Slepička P, Kolská Z, Sajdl P, Bačáková L, Rimpelová S, Švorčík V: Cell adhesion and proliferation on polyethylene grafted with Au nanoparticles. Nucl Instr Meth Phys Res B 272: 391-395, 2012; IF = 1.042
 16. Slepička P, Slepičková Kasálková N, Bačáková L, Kolská Z, Švorčík V: Enhancement of polymer cytocompatibility by nanostructuring of polymer surface. Journal of Nanomaterials 2012: 527403, 2012; IF = 1.376
 17. Slepička P, Trostová S, Slepičková Kasálková N, Kolská Z, Malinský P, Macková A, Bačáková L, Švorčík V: Nanostructuring of polymethylpentene by plasma and heat treatment for improved biocompatibility Polymer Degradation and Stability 97: 1075-1082, 2012; IF = 2.769
 18. Švorčík V, Makajová Z, Kasálková-Slepičková N, Kolská Z, Bačáková L: Plasma-modified and polyethylene glycol-grafted polymers for potential tissue engineering applications. J Nanosci Nanotechnol 12: 6665–6671, 2012; IF = 1.563
 19. Skalský I, Filová E, Szárszoi O, Pařízek M, Lytvynets A, Malušková J, Lodererová A, Brynda E, Lisá V, Burdíková Z, Čapek M, Pirk J, Bačáková L: A periadventitial sirolimus-releasing mesh decreased intimal hyperplasia in a rabbit model. Physiol Res 60(3): 585-588, 2011; IF = 1.646
 20. Filová E, Pařízek M, Olšovská J, Kameník Z, Brynda E, Riedel T, Vandrovcová M, Lisá V, Machová L, Skalský I, Szarszoi O, Suchý T, Bačáková L: Perivascular sirolimus-delivery system. Int J Pharm 404(1-2): 94-101, 2011; IF = 3.607

 

Původní články o tkáňovém inženýrství  kostí a kloubů

 1. Vaněk P, Kolská Z, Luxbacher T, Garcia J. A. L, Lehocký M, Vandrovcová M, Bačáková L and Petzelt J. Electrical activity of ferroelectric biomaterials and its effects on the ahesion, growth and enzymatic activity of human osteoblast-like cells. J. Phys. D: Appl. Phys. 49 (2016):175403, 2016, IF= 2.772  
 2. Vandrovcová M., Chotová K., Fojt J., Průchová E., Joska L., Bačáková L . Cell interaction with modified nanotubes formed on titanium alloy Ti-6Al-4V . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications.  65 (Aug 1): 313-322, 2016,  IF = 3.420
 3. Moravec H.,  Vandrovcová M., Chotová K., Fojt J., Průchová E., Joska L., Bačáková L . Cell interaction with modified nanotubes formed on titanium alloy Ti-6Al-4V . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications.  65 (Aug 1): 313-322, 2016,  IF = 3.420
 4. Krátká M., Babchenko O., Ukraintsev E.,  Vachelová J., Davídková M., Vandrovcová M., Kromka A., Rezek B . Gamma radiation effects on hydrogen-terminated nanocrystalline diamond bio-transistors . Diamond and Related Materials. 63 (Mar 1): 186-191, 2016, IF = 2.125
 5. Yeo C. G, Santos M, Kondyurin A, Lišková J, Weiss S. A, , Bilek M. M. M. Plasma-activated tropoelastin functionalization of zirconium for improved bone cell response. ACS Biomater. Sci. Eng. 2 (4): 662-676, 2016
 6. Jelínek M.,  Zemek J., Vandrovcová M., Bačáková L., Kocourek T., Remsa J., Písařík P . Bonding and bio-properties of hybrid laser/magnetron Cr-enriched DLC layers . Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 58, (Jan): 1217-1224,  2016, IF = 3.420
 7. Kopová I, Lavrentiev V, Vacík J, Bačáková L. Growth and Potential Damage of Human Bone-Derived Cells Cultured on Fresh and Aged C-60/Ti Films . PLoS ONE. Vol. 10 (4), e0123680, 2015, IF = 3.057
 8. Vandrovcová M,  Douglas T.E.L,  Mróz W, Musial O,  Schaubroeck D, Budner B, Syroka R, Dubruel P, Bačáková L . Pulsed laser deposition of magnesium-doped calcium phosphate coatings on porous polycaprolactone scaffolds produced by rapid prototyping . Materials Letters.  148 (Jun 1): 178-183, 2015, IF = 2.437
 9. Brady M.A, Renzing A, Douglas  T.E.L, Liu Q, Wille S, Pařízek M, Bačáková L, Kromka A, Jarošová M, Godier G, Warnke P. H. Development of Composite Poly(Lactide-co-Glycolide)- Nanodiamond Scaffolds for Bone Cell Growth . Journal of Nanoscience and Nanotechnology.  Vol. 15(2): 1060-1069, 2015, IF = 1.338
 10. Vandrovcová M, Douglas T.E.L, Heinemann S, Scharnweber D, Dubruel P, Bačáková L . Collagen-lactoferrin fibrillar coatings enhance osteoblast proliferation and differentiation . Journal of Biomedical Materials Research. Part A.,  Vol. 103 (2):525-533, 2015, IF = 3.263
 11. Posadowska U, Pařízek M, Filová E,  Wlodarczyk-Biegun M, Kamperman M, Bačáková L,  Pamula E. Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate . International Journal of Pharmaceutics. Vol. 485 (1-2): 31-40,  2015, IF = 3.994
 12. Lišková J, Babchenko O, Varga M, Kromka A, Hadraba D, Švindrych Z, Burdíková Z, Bačáková L. Osteogenic cell differentiation on H-terminated and O-terminated nanocrystalline diamond films. International Journal of Nanomedicine.  Vol. 10: 869-884, 2015, IF = 4.32
 13. Filová E, Fojt J, Krýslová M,  Moravec H, Joska L, Bačáková L. The diameter of nanotubes formed on Ti-6Al-4V alloy controls the adhesion and differentiation of Saos-2 cells . International Journal of Nanomedicine. Vol. 10 (20 Nov): 7145-7163, 2015, IF = 4.32
 14. Lišková J, Douglas T.E.L, Beranová J, Skwarczyńska A, Božič M,  Samal S. K, Modrzejewska Z, Gorgieva S, Kokol V, Bačáková L. Chitosan hydrogels enriched with polyphenols: Antibacterial activity, cell adhesion and growth and mineralization. Carbohydrate Polymers. Vol. 129: 135-142,  2015, IF = 4.21
 15. Kuzminova A, Vandrovcová M, Shelemin A,  Kylián O, Choukourov A, Hanuš J,  Bačáková L, Slavínská D,  Biederman H. Treatment of poly(ethylene terephthalate) foils by atmospheric pressure air dielectric barrier discharge and its influence on cell growth. Applied Surface Science. Vol. 357 (part A): 689-695, 2015, IF = 3.15
 16. Vandrovcová M,  Grinevich A, Drábik M,  Kylián O, Hanuš J, Staňková Ľ, Lisá V, Choukourov A, Slavínská D, Biederman H, Bačáková L. Effect of various concentrations of Ti in hydrocarbon plasma polymer films on the adhesion, proliferation and differentiation of human osteoblast-like MG-63 cells. Applied Surface Science. Vol. 357( A): 459-472, 2015, IF = 3.15
 17. Melnichuk I, Choukourov A,  Bilek M, Weiss A, Vandrovcová M, Bačáková L, Hanuš J, Kousal J, Shelemin A,  Solař P, Slavínská D, Biederman H. Direct covalent coupling of proteins to nanostructured plasma polymers: a route to tunable cell adhesion. Applied Surface Science. Vol. 351: 537-545, 2015, IF = 3.15
 18. Solař P, Kylián O,  Marek A, Vandrovcová MBačáková L, Hanuš J, Vyskočil J, Slavínská D, Biederman H. Particles induced surface nanoroughness of titanium surface and its influence on adhesion of osteoblast-like MG-63 cells. Applied Surface Science. Vol. 324 (Jan 1): 99-105,  2015, IF = 3.15
 19. Vandrovcová M, Jirka I, Novotná K, Lisá V, Frank O, Kolská Z, Starý V, Bačáková L. Interaction of Human Osteoblast-Like Saos-2 and MG-63 Cells with Thermally Oxidized Surfaces of a Titanium-Niobium Alloy. PLoS ONE. Roč. 9 (6): e100475, 2014, IF = 3.234
 20. Starý V, Douděrová M, Bačáková L . Influence of surface roughness of carbon materials on human osteoblast-like cell growth. Journal of Biomedical Materials Research. Part A  roč. 102 (6): 1859-1879, 2014, IF = 3.369
 21. Staňková L, Fraczek-Szczypta A, Blazewicz M, Filová E,  Blazewicz S, Lisá V,  Bačáková L. Human osteoblast-like MG 63 cells on polysulfone modified with carbon nanotubes or carbon nanohorns. Carbon. Roč. 67, (feb 2014): 578-591, 2014, IF = 6.196
 22. Novotná K, Zajdlová M, Suchý T, Hadraba D, Lopot F, Žaloudková M, Douglas T.E.L, Munzarová M, Juklíčková M, Stránská D, Kubies D, Schaubroeck D, Wille S, Balcaen L, Jarošová M, Kozak H, Kromka A, Švindrych Z, Lisá V, Balík K, Bačáková L. Polylactide nanofibers with hydroxyapatite as growth substrates for osteoblast-like cells. Journal of Biomedical Materials Research. Part A , roč. 102 (11): 3918-3930, 2014,  IF = 3.369
 23. Havlíková J,  Stráský J,  Vandrovcová M, Harcuba P, Mhaede M, Janeček M, Bačáková L . Innovative surface modification of Ti–6Al–4V alloy with a positive effect on osteoblast proliferation and fatigue performance. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Roč. 39: 371-379, 2014, IF = 3.088
 24. Filová E, Suchý T, Sucharda Z, Šupová M, Žaloudková M,   Balík K,  Lisá V, Šlouf M, Bačáková L. Support for the initial attachment, growth and differentiation of MG-63 cells: a comparison between nano-size hydroxyapatite and micro-size hydroxyapatite in composites . International Journal of Nanomedicine. Roč. 9 (1): 3687-3706, 2014, IF = 4.383
 25. Douglas T.E.L, Piwowarczyk W, Pamula E, Lišková J, Schaubroeck D, Leeuwenburgh S. C. G, Brackman G,Balcaen L,  Detsch R, Declercq H, Cholewa-Kowalska K, Dokupil A, Cuijpers V.M.J.I,  Vanhaecke F, Cornelissen R, Coenye T, Boccaccini A. R, Dubruel P. Injectable self-gelling composites for bone tissue engineering based on gellan gum hydrogel enriched with different bioglasses . Biomedical Materials. Roč. 9 (4) :045014, 2014,  IF = 3.697
 26. Bačáková L,  Kopová I, Staňková Ľ, Lišková J, Vacík J, Lavrentiev V, Kromka A, Potocký Š, Stránská D. Bone cells in cultures on nanocarbon-based materials for potential bone tissue engineering: A review. Physica Status Solidi. A. Roč. 211 (12): 2688-2702, 2014, IF = 1.61
 27. Balázsi, K. - Lukácz, I.E. - Gurban, S. - Menyhard, M. - Bačáková, Lucie - Vandrovcová, Marta- Balázsi, C: Structural, mechanical and biological comparison of TiC and TiCN nanocomposites films. Journal of the European Ceramic Society. Roč. 33, č. 12 (2013), s. 2217-2221, IF=2.360
 28. Ižák T, Novotná K, Kopová I, Bačáková L, Rezek B, Kromka A. H-terminated diamond as optically transparent impedance sensor for real-time monitoring of cell growth. Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Vol. 250 (12):2741-2746,  2013, IF = 1.489
 29. Balázsi K, Vandrovcová M, Bačáková L,  Balázsi C. Structural and biocompatible characterization of TiC/a:C nanocomposite thin films. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. Vol. 33 (3): 1671-1675, 2013, IF = 2.404      
 30. Jirka I, Vandrovcová M, Frank O, Tolde Z, Plšek J, Luxbacher T, Bačáková L, Starý V: On the role of Nb-related sites of an oxidized β-TiNb alloy surface in its interaction with osteoblast-like MG-63 cells. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 33(3): 1636-1645, 2013. IF = 2.404
 31. Kopova I, Bacakova L, Lavrentiev V, Vacik J: Growth and potential damage of human bone-derived cells on fresh and aged fullerene C60 films. Int J Mol Sci. 14(5): 9182-9204, 2013. IF = 2.464
 32. Suchý T, Rýglová Š, Balík K, Smetana K, Šupová M, Sucharda Z, Filová E, Havlíková J, Bačáková L, Martynková GS: Biological Evaluation of polydimethylsiloxane modified by calcium phosphate nanoparticles for potential application in spine surgery. Sci. Adv. Mater. 5, 484-493, 2013. IF=2.509
 33. Rajzer I, Menaszek E, Bacakova L, Orzelski M, Błażewicz M: Hyaluronic Acid-Coated Carbon Nonwoven Fabrics as Potential Material for Repair of Osteochondral Defects. Fibres & Textiles in Eastern Europe 21, 3(99): 102-107, 2013. IF=0.801
 34. Stráský J, Havlíková J, Bačáková L, Harcuba P, Mhaede M, Janeček M: Characterization of electric discharge machining, subsequent etching and shot-peening as a surface treatment for orthopedic implants. Applied Surface Science 213: 73-78, 2013. IF=2.112
 35. Harcuba P, Bačáková L, Stráský J, Bačáková M, Novotná K, Janeček M: Surface treatment by electric discharge machining of Ti-6Al-4V alloy for potential application in orthopaedics. J Mech Behav Biomed Mater 7: 96-105, 2012; IF = 3.297
 36. Říhová Z, Starý V, Bačáková L. A study of the structure and surface properties of nanostructured biocompatible coatings on Ti alloys. Vacuum. Vol. 86 (6): 630-633, 2012, IF = 1.530
 37. Vandrovcová M, Hanuš J, Drabík M, Kylián O, Biederman H, Lisá V, Bačáková L: Effect of different surface nanoroughness of titanium dioxide films on the growth of human osteoblast-like MG63 cells. J Biomed Mater Res A 100: 1016-1032, 2012; IF = 3.044
 38. Solař P, Kylián O, Polonskyi O, Artemenko A, Arzhakov D, Drábik M, Slavínská D, Vandrovcová M, Bačáková L, Biederman H: Nanocomposite coatings of Ti/C:H plasma polymer particles providing a surface with variable nanoroughness. Surface & Coatings Technology 206: 4335–4342, 2012; IF = 1.867
 39. Artemenko A, Kylián O, Choukourov A, Gordeev I, Petr M, Vandrovcová M, Polonskyi O, Bačáková L, Slavinska D, Biederman H: Effect of sterilization procedures on properties of plasma polymers relevant to biomedical applications. Thin Solid Films 520: 7115-7124, 2012; IF = 1.890
 40. Pařízek M, Douglas T.E.L, Novotná K, Kromka A, Brady M.A, Renzing A, Voss E, Jarošová M, Palatinus L, Tesárek P, Ryparová P, Lisá V, Dos Santos A.M, Bačáková L. Nanofibrous poly(lactide-co-glycolide) membranes loaded with diamond nanoparticles as promising substrates for bone tissue engineering. International Journal of Nanomedicine. Vol. 7 (2012): 1931-1951, 2012, IF = 4.976
 41. Vandrovcová M, Douglas T, Hauk D, Grössner-Schreiber B, Wiltfang J, Bačáková L, Warnke PH: Influence of collagen and chondroitin sulfate (CS) coatings on poly-(lactide-co-glycolide) (PLGA) on MG 63 osteoblast-like cells. Physiol Res 60(5): 797-813, 2011; IF = 1.646
 42. Grausová L, Kromka A, Burdíková Z, Eckhardt A, Rezek B, Vacík J, Haenen K, Lisá V, Bačáková L*: Enhanced growth and osteogenic differentiation of human osteoblast-like cells on boron-doped nanocrystalline diamond thin films. PLoS One 6(6):e20943, 2011; IF = 4.411
 43. Bačáková L, Grausová Ľ, Vacík J, Lavrentiev V, Blazewicz S, Fraczek A, Kromka A, Haenen K. Adhesion and Growth of Human Osteoblast-Like Cell in Cultures on Nanocomposite Carbon-Based Materials. Nanoscience and Nanotechnology Letters. Vol. 3 (1): 99-109, 2011, IF = 0.528

Původní články o tkáňovém inženýrství kůže (kožního krytu?)

 1. Bačáková M, Musílková J, Riedel T, Stránská D, Brynda E, Žaloudková M, Bačáková L. The potential applications of fibrin-coated electrospun polylactide nanofibers in skin tissue engineering. International Journal of Nanomedicine. Roč. 11 (2016): 771-789, 2016, IF = 4.320
 2. Bačáková M, Lopot F, Hadraba D, Varga M, Žaloudková M, Stránská D, Suchý T, Bačáková L. Effects of fiber density and plasma modification of nanofibrous membranes on the adhesion and growth of HaCaT keratinocytes. Journal of Biomaterials Applications. Vol. 29 (6): 837-853,  2015, IF = 1.988

 

Zvané přehledné články

 1. Bačáková L, Filová E, Pařízek M, Ruml T, Švorčík V: Modulation of cell adhesion, proliferation and differentiation on materials designed for body implants. Biotechnol Adv 29(6): 739-767, 2011. Review. IF = 9.600
 2. Vandrovcová M, Bačáková L: Adhesion, growth and differentiation of osteoblasts on surface-modified materials developed for bone implants. Physiol Res. 60(3): 403-417, 2011. Review. IF = 1.646
 3. Pařízek M, Novotná K, Bačáková L*: The role of smooth muscle cells in vessel wall pathophysiology and reconstruction using bioactive synthetic polymers. Physiol Res 60(3): 419-437, 2011. Review. IF = 1.646

 

Původní vědecké články

 1. Sedláček O, Kučka J, Mattová J, Pařízek M, Studenovský M, Zadinová M, Pouckova P, Hrubý M. Multistage-targeted pH-responsive polymer conjugate of Auger electron emitter: optimized design and in vivo activity. European Journal of Pharmaceutical Sciences. Roč. 63 (15 october): 216-225, 2014, IF = 3.35
 2. Mareš V, Stremeňová J, Lisá V, Kozáková H, Marek J, Syrůček M, Šoula O, Šedo A. Compartment- and malignance-dependent up-regulation of gamma-glutamyltranspeptidase and dipetidylpeptidase-IV activity in human brain gliomas. Histology and Histopathology. Vol. 27 (7): 931-940, 2012, IF = 2
 3. Kovářů H, Kovářů F, Lisá V. Effect of fluoxetine and adenosine receptor NECA agonist on G alpha q/11 protein of C6 glioma cells . Neuroendocrinology Letters. Vol. 33 (6): 614-618, 2012, IF = 0.932
 4. Lomoio S, Necchi D, Mareš V, Scherini E. A single episode of neonatal seizures alters the cerebellum of immature rats . Epilepsy Research. Vol. 93 (1): 17-24, 2011, IF = 2.290

 

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

 

Ing. Irena Vacková, CSc.
věděcký pracovník

Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (nee. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník
RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
vědecký pracovník

Mgr. Antonín Brož, Ph.D.
vědecký pracovník

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Ivana Němčáková (nee. Kopová), Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Ing. Jana Zárubová (nee. Havlíková), Ph.D.
postdoktorand
MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Júlia Tomšů, Ph.D.
postdoktorand (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Antonín Sedlář
postgraduální student

Mgr. Šimon Pražák
postgraduální student

  MSc. Marina Malić
postgraduální student
  MSc. Yu-Chieh Wu
postgraduální student
Mgr. Jarmila Knitlová
postgraduální student
Ivana Zajanová
technický pracovník
  Bc. Terézia Futóová
magisterský student
  Bc. Andrea Hejdová
magisterský student
  Bc. Adriena Přitasilová
magisterský student