Intranet Campus web

Přednášky v roce 2023


Náhrady poškozených cév: minulost, přítomnost a budoucnost, 12.4.2023

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (FGÚ AV ČR) a MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. (IKEM)

téma: moderní trendy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství

POZVÁNKA

Videozáznam přednášky


 

Osteoporóza, 22.11.2023, začátek: 17,15 hod.

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. (FGÚ AV ČR) a doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. (III. interní klinika LF UK a VFN)

téma: příčiny vzniku a nové možnosti léčby osteoporózy

POZVÁNKA

Videozáznam přednášky