Intranet Campus web

Přednášky v roce 2023


Náhrady poškozených cév: minulost, přítomnost a budoucnost, 12.4.2023

doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (FGÚ AV ČR) a MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D. (IKEM)

téma: moderní trendy v oblasti biomateriálů a tkáňového inženýrství

POZVÁNKA