Intranet Campus web

Konfokální mikroskop Leica SP2 AOBS


Podrobné informace                         Pravidla provozu                    Rezervace                 

 

Konfokální mikroskop snímá trojrozměrná obrazová data z fluorescenčních mikroskopických vzorků. Díky důmyslné konstrukci optické dráhy registruje excitované světlo pouze z ohniska objektivu a to mu umožňuje vytvářet následné tenké optické řezy celým vzorkem. Existuje vice variant konstrukce konfokálního mikroskopu. Náš systém je laserový skenovací konfokální mikroskop, v němž se zaostřené místo posouvá pomocí galvanicky ovládaného zrcátka. Úspěšné použití konfokální mikroskopie je podmíněno buď autofluorescencí nebo použitím vhodných specifických fluorescenčních barviv. Ty se vážou na sledovanou strukturu buď fyzikálně chemicky, pomocí specifických protilátek, hybridizace nukleových kyselin nebo jsou exprimována studovaným geneticky modifikovaným organizmem v určité vybrané bílkovině, obsahující díky modifikaci fluoreskující část, např. zeleně fluoreskující protein z mořské medůzy. Vhodně zvolená a kombinovaná barviva umožňují detekci a odlišení několika typů struktur v jednom vzorku. Speciálními postupy je možné sledovat životní pochody v buňkách nebo částech tkáně uchovávaných v řízeném prostředí. Náš systém umožňuje řídit teplotu a koncentraci kyslíku a oxidu uhličitého pro pozorování a snímání živých buněk.

 

Základní specifikace mikroskopu Leica SP2 AOBS:

 • inverzní fluorescenční motorizovaný mikroskop Leica DM IRE2
 • AOBS-akustooptický dělič paprsků a 3 fotodetektory pro 400-710nm s min. šíří detekčního pásma 5 nm, 2 NDD pro transmisi, 2 NDD s předřazeným interferenčním filtrem pro detekci „v odrazu”
 • laserové zdroje pro 1-fotonovou mikroskopii: Ar 458nm/5mW, 476nm/5mW, 488/20mW, 514nm/20mW, HeNe 543nm/1.2mW, HeNe 633nm/10mW

 

Objektivy:

 • HC PL FLUOTAR 5x/0.15 Dry WD=12.2mm
 • HC PLAPO 10x/0.40 Dry WD=2.2mm
 • HC PLAPO 10x/0.40 lmm. CS WD=0.360mm
 • HC PLAPO 20x/0.70 lmm  Corr CS WD=0.250mm
 • HCX PLAPO 40x/1.25-0.75 Oil CS WD=0.1mm
 • HCX APO L 40x/0.80 W U-V-I WD=3.3mm
 • HCX PL APO 63x/1.20 Imm Corr WD=0.220mm
 • HCX PLAPO 63x/1.40 Oil CS WD=0.100mm
 • PL APO 100x/1.40-0.70 Oil WD=0.090mm
 • příslušenství pro diferenciální interferenční contrast (DIC, Nomarski) pro práci s objektivy 63x a 100x
 • software LCS pro ovládání systému, zpracování a vyhodnocení dats Macro-Developerem
 • sw pro dekonvoluci Huygens Professional firmy Scientific Volume Imaging s moduly na zpracování obrazu pořízených ve WideField módu, konfokálních, multifotonových a spinning-disk mikroskopech vcetne zobrazovacích modulů (Surface/MIP renderer) a výpočtu a zpracování funkcí rozmazání bodu (PSF distiller).