Intranet Campus web

Lectures 2018


"Hypertenze a chronické onemocnění ledvin - příčiny a důsledky", 3. 10. 2018

 RNDr. Ivana Vaněčková, DSc. (FGÚ) a prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., Klinika nefrologie 1. LF Univerzity Karlovy

téma: experimentální výzkum a léčba nemocí ledvin

Pozvánka

 

"Pain, its mechanisms and treatment!", 25. 4. 2018

MUDr. Jiří Paleček, CSc.(IPHYS) and doc. MUDr. Jiří  Kozák Ph.D. (Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů)

topic: experimental research and treatment of the pain

INIVITATION