Intranet Campus web

Tvorba nových neuronů v dospělém mozku


Důležité je také, že hipokampus, konkrétně DG, je jedním ze dvou míst neurogenezi v dospělém mozku (Altman a Das 1965). Role nově zrozených neuronů jsou předmětem kontroverzí, některé teorie zdůrazňují usnadnění separace podobných vzorců, tj. oddělení překrývajících se vzorů v hipokampálních vstupech a tudíž i různých behaviorálních kontextech (Sahay et al. 2011, Nakashiba et al. 2012) a zabránění rušení nových vzpomínek starými (tzv. prevence interference; Wiskott et al. 2006, Winocur et al. 2011).

V poslední době jejich role byla přeformulována na zvýšení paměťového rozlišení (memory resolution), kdy spolupráce mezi nově narozenými, hyperexcitabilním buňkami kódujících subtilní změny a starších neuronů, které kódují výrazné rysy, zvyšuje množství detailů zakódovaných v mozkových reprezentacích (Aimone et al. 2011). Nedávno byla také prokázána klíčová role neurogeneze v dospělosti pro udržení kognitivní flexibility, a a to za použití rotující arény a blokády neurogeneze. Přes všechny dosavadní pokroky zůstávají role nově zrozených neuronů v hipokampu z větší části nepopsané.