Intranet Campus web

Current grant projects

 1. 2012-2018: Projekt GAČR, „Centrum Excelence“, č. P108/12/G108 „Preparation, modification and characterization of materials by radiation“. Hlavní řešitel Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha; spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 2. 2014-2017: Projekt TAČR č. TA04011345 „Small-diameter vascular prostheses seeded with endothelial cells and bone marrow-derived stem cells in a bioreactor“. Hlavní řešitel RNDr. Eva Matějková PhD, Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., spoluřešitel Mgr. Elena Filová, PhD., FgÚ AV ČR.

 3. 2014-2017: Projekt TAČR č. TA04010065 „Matrix systems for healing of skin defects for human and veterinary use“. Hlavní řešitel  Ing. Tomáš Sopuch, Holzbecher, spol. s r. o., spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 4. 2015-2017: Projekt GAČR č. 15-01558S5 „Electroactive films on titanium alloy substrates for surface modification of bone implants“. Hlavní řešitel  Prof. RNDr. Petr Špatenka CSc., ČVUT, spoluřešitel RNDr. Marta Vandrovcová, PhD., FgÚ AV ČR.

 5. 2015-2017: Projekt GAČR č. 15-05864S „Biocompatibility of doped DLC layers prepared by hybrid laser technology“. Hlavní řešitel Prof. Ing. Miroslav Jelínek DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, spoluřešitel Mgr. Elena Filová, PhD., PhD., FgÚ AV ČR.

 6. 2015-2018: Projekt MZd-AZV č. 15-32497A „Bioactive nanostructured surfaces for histocompatible implants“. Hlavní řešitel Prof. David Sedmera, FgÚ AV ČR.

 7. 2015-2018: Projekt MZd-AZV č. 15-32497A „Application of adipose tissue-derived stem cells obtained by liposuction in tissue engineering“. Hlavní řešitel Dr. Martin Molitor, Nemocnice Na Bulovce, spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 8. 2015-2018: Projekt MZd-AZV č. 15-29153A „Development of an aortic heart valve based on pericardium using primary and stem cells and mechanical loading in a bioreactor“. Hlavní řešitel Mgr. Elena Filová, PhD., PhD., FgÚ AV ČR, spoluřešitel Prof. Jan Pirk, IKEM.

 9. 2016-2018: Projekt GAČR č. 16-02681S „Silicalite Nanofilms with Tunable Properties as a Perspective Biomaterial“. Hlavn řešitel Dr. Ivan Jirka, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

 10. 2017-2019: Projekt GAČR č. 17-02448S „Improved growth of human skin cells on biomimetic nanofibrous matrices for active wound healing“. Hlavní řešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR, spoluřešitel  prof. RNDr. David Lukáš, CSc., Technická univerzita v Liberci, a spoluřešitel prof. RNDr. Vadimír Král DSc., 1. LF UK. 

 11. 2017-2019: Projekt GAČR č. 17-00885S „ Nanostructured cellulose scaffolds for tissue engineering with tunable degradation time“. Hlavní řešitel Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., VŠCHT Praha; spoluřešitel Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., FgÚ AV ČR.

People

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
Head of the Laboratory

Mgr. Elena Filová, Ph.D.
Deputy Head of the Laboratory

 

Ing. Irena Vacková, CSc.
Researcher

Věra Lisá, prom. biol.
Researcher
RNDr. Jana Musílková, CSc.
Researcher
RNDr. Lubica Staňková (nee. Grausová), Ph.D.
Researcher
RNDr. Lucie Svobodová, Ph.D.
Researcher

Mgr. Antonín Brož, Ph.D.
Researcher

MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
Postdoctoral Researcher
Mgr. Ivana Němčáková (nee. Kopová), Ph.D.
Postdoctoral Researcher (maternity leave)
Ing. Jana Zárubová (nee. Havlíková), Ph.D.
Postdoctoral Researcher
MUDr. Martina Trávníčková, Ph.D.
Postdoctoral Researcher (maternity leave)
Mgr. Júlia Tomšů, Ph.D.
Postdoctoral Researcher (maternity leave)
Mgr. Martina Doubková
PhD Student
Mgr. Antonín Sedlář
PhD Student

Mgr. Šimon Pražák
PhD Student

  MSc. Marina Malić
PhD Student
  MSc. Yu-Chieh Wu
PhD Student
Mgr. Jarmila Knitlová
PhD Student
Ivana Zajanová
Technician
  Bc. Terézia Futóová
MSc. student
  Bc. Andrea Hejdová
MSc. student
  Bc. Adriena Přitasilová
MSc. student