Intranet Areál web

Duševní vlastnictví

Fyziologický ústav v rámci své vědecké činnosti dosahuje významných výsledků, které jsou chráněny také prostřednictvím patentů a užitných vzorů. Zároveň usiluje o efektivní přenos dosažených výsledků výzkumu do praxe.

  • Patenty
  • Užitné vzory
  • Transfer technologií
  • Kontakt

Patenty

Aktuální seznam platných národních, zahraničních a regionálních patentů, které vlastní či spoluvlastní FGÚ AV ČR (k 25.11.2020):   Číslo patentové listiny Vynález … Více

Užitné vzory

Aktuální seznam platných užitných vzorů zapsaných v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví (k 25.11.2020):   Číslo užitného vzoru Název Majitel/spolumajitelé … Více

Transfer technologií

Fyziologický ústav je přidruženým členem spolku Transfera.cz od roku 2018. Spolek sdružuje česká transferová pracoviště.  Více

Kontakt DV

Kontaktní osoba pro oblast ochrany duševního vlastnictví a technologického transferu: Mgr. Adéla Bocková, Ph.D., email: adela.bockova@fgu.cas.cz, tel. 241 062 424.   Více