Intranet Areál web

Nová publikace (IF=9.6): Early rhythmicity in the fetal suprachiasmatic nuclei in response to maternal signals detected by omics approach. Greiner P, Houdek P, Sládek M, Sumová A (2022) PLoS Biol 20(5): e3001637.

Nová publikace (IF=9.6): Early rhythmicity in the fetal suprachiasmatic nuclei in response to maternal signals detected by omics approach. Greiner P, Houdek P, Sládek M, Sumová A (2022) PLoS Biol 20(5): e3001637. Obr. Mateřské signály řídí rytmicitu v suprachiasmatických jádrech plodu dříve, než se vyvinou jejich molekulární hodiny.

doi:10.1371/journal.pbio.3001637.g005. Naše výsledky poukazují na význam dobře fungujících mateřských biologických hodin při zajišťování rytmického prostředí během vývoje mozku plodu.

Během vývoje suprachiasmatických jader plodu mohou mateřské podněty nahradit chybějící mezibuněčnou síť synapsí a řídit rytmy buněčných populací předtím, než hodiny SCN plně dozrají. Odlišné mateřské signály rytmicky řídí řadu neuronálních procesů v suprachiasmatických jádrech plodu potkana dříve, než začnou fungovat jako centrální cirkadiánní hodiny.