Intranet Areál web

Biologické rytmy

Biologické rytmy Z leva: Centrální hodiny v mozku - suprachiasmatická jádra (SCN); gliové buňky v SCN; záznamy pohybové aktivity potkana - aktogramy; neurony v hipokampu; záznamy exprese hodinového genu v SCN a fázový graf.

Prosíme o vyplnění anonymního dotazníku, který nám umožní určit Váš chronotyp a sociální jet lag.

V centru našeho zájmu je časový systém - biologické hodiny - savců včetně člověka. Tento systém zajišťuje časovou koordinaci fyziologických procesů v našem těle tak, aby probíhaly ve správnou denní dobu a byly vzájemně optimálně načasovány.

Porucha časové regulace má negativní dopad pro zdraví člověka. S využitím in vivo a in vitro modelů studujeme jak molekulární podstatu biologických hodin, tak i výsledné rytmy ve fyziologii a chování. Zabýváme se především otázkami:

  •  Jaký je mechanismus seřizování časového systému v těle a jaké jsou následky poruchy tohoto mechanismu?
  •  Jak se časový systém vyvíjí a jak je seřizován během ontogeneze?
  •  Jak je nastaven časový systém člověka v reálném životě, a to jak ve zdraví, tak i v nemoci?  

 

          

Fig. PER2 protein v SCN, 7-denní ex vivo mikroskopie.

Aktuální projekty

Ontogeneze cirkadiánního systému laboratorního potkana

Cirkadiánní hodiny savců se začínají vyvíjet již během embryonálního vývoje v děloze matky. Na svět přicházejí mláďata savců s hodinami, které jsou nastaveny tak, že běží v souladu s matčinými. Dlouhodobě se zaměřujeme na zkoumání kdy a jak se tyto hodiny vyvíjí a nastavují. Více

Úspěchy

Nová publikace (IF=6.3): Population-representative study reveals cardiovascular and metabolic disease biomarkers associated with misaligned sleep schedules. Sleep (2023)

Martin Sládek, Jan Klusáček, Dana Hamplová a Alena Sumová. Sleep 2023 Feb 24, 10.1093/sleep/zsad037. Nejčastějším narušením cirkadiánních rytmů v moderní společnosti je tzv. social jetlag, tedy chronický nesoulad mezi biologickým časem (chronotypem) a sociálním časem (například vstávání podle budíku). Více

Publikace

Sládek; Martin - Klusáček; Jan - Hamplová; Dana - Sumová; Alena . Population-representative study reveals cardiovascular and metabolic disease biomarkers associated with misaligned sleep schedules . Sleep. 2023; 46(6)); zsad037 . IF = 5.6 [ASEP] [ doi ]
Liška; Karolína - Dočkal; Tereza - Houdek; Pavel - Sládek; Martin - Lužná; Vendula - Semenovykh; Kateryna - Drapšin; Milica - Sumová; Alena . Lithium affects the circadian clock in the choroid plexus – A new role for an old mechanism . Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023; 159(March)); 114292 . IF = 7.5 [ASEP] [ doi ]
Honzlová; Petra - Sumová; Alena . Metabolic regulation of the circadian clock in classically and alternatively activated macrophages . Immunology and Cell Biology. 2023; 101(5); 428-443 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Honzlová; Petra - Semenovykh; Kateryna - Sumová; Alena . The Circadian Clock of Polarized Microglia and Its Interaction with Mouse Brain Oscillators . Cellular and Molecular Neurobiology. 2023; 43(3); 1319-1333 . IF = 4.0 [ASEP] [ doi ]
Vejražková; D. - Vaňková; M. - Včelák; J. - Krejčí; H. - Anderlová; K. - Tura; A. - Pacini; G. - Sumová; Alena - Sládek; Martin - Bendlová; B. The rs10830963 Polymorphism of the MTNR1B Gene: Association With Abnormal Glucose; Insulin and C-peptide Kinetics . Frontiers in Endocrinology. 2022; 13); 868364 . IF = 5.2 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.

vedoucí oddělení ORCID iD icon

Mgr. Martin Sládek, PhD.

zástupce vedoucího ORCID iD iconGitHub

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

emeritní profesor

RNDr. Pavel Houdek

vědecký asistent

MMed. Kateryna Semenovykh

postgraduální student

MSc. Milica Drapšin

postgraduální student

Fyziologický ústav AV ČR - Vývojová kardiologie

MMed. Dmytro Semenovykh 

postgraduální student

Mgr. Tereza Dočkal

postgraduální student

Eva Tlustá

technický pracovník