Intranet Areál web

Nová publikace (IF=9.3): Misaligned feeding schedule elicits divergent circadian reorganizations in endo- and exocrine pancreas clocks. Honzlová P, Z Novosadová, P Houdek, M Sládek and A Sumová. Cell Mol Life Sci 2022 May 27;79(6):318

Nová publikace (IF=9.3): Misaligned feeding schedule elicits divergent circadian reorganizations in endo- and exocrine pancreas clocks. Honzlová P, Z Novosadová, P Houdek, M Sládek and A Sumová. Cell Mol Life Sci 2022 May 27;79(6):318 Obr: Příjem potravy během noční aktivity (u potkanů v podmínkách ad libitum) je spojen se synchronizovanými hladinami inzulínu a kortikosteronu v endokrinní a exokrinní části slinivky břišní. Nesoulad při krmení tuto synchronizaci narušuje.

doi:10.1007/s00018-022-04354-7. Nesprávné načasované jídla se stává častým prohřeškem proti životnímu stylu, který souvisí se současným společenským tlakem na chování.

V naší publikaci jsme u laboratorních potkanů a myší prokázali, že zatímco hodiny v endokrinní části slinivky pankreatu se posouvají v závislosti na času příjmu potravy, hodiny v exokrinní části slinivky mohou být nesprávným načasováním potravy vážně narušeny. Naše zjištění otevírají novou cestu pro budoucí výzkum vztahů mezi dlouhodobým cirkadiánním nesouladem a vyšším rizikem rozvoje metabolických onemocnění.