Intranet Areál web

Nová publikace (IF=15): Circadian clock in choroid plexus is resistant to immune challenge but dampens in response to chronodisruption. Brain Behav Immun (2024)


Milica Drapšin, Tereza Dočkal, Pavel Houdek, Martin Sládek, Kateryna Semenovykh, Alena Sumová. Brain Behav Immun. 2024 Jan 25:S0889-1591(24)00229-0. doi: 10.1016/j.bbi.2024.01.217.

Choroidní plexus (ChP) v mozkových komorách hraje významnou roli v udržování homeostázy mozku. Buňky ChP obsahují robustní cirkadiánní oscilátory, které řídí jeho funkci. Chronodisrupce v podobě vystavení stálému světlu (cLL) a chronického fázového posunu cyklu světlo-tma (cLD-shifts) narušila hodiny ChP v důsledku ovlivnění signálů pocházejících z SCN a zahrnujících glukokortikoidní signalizaci. Ovlivněny byly také spánkové vzorce a imunitní markery v mozku. Zajímavé je, že systémový zánět vyvolaný LPS neovlivnil hodiny v ChP, ale narušil hodiny v játrech. Tyto data zdůrazňují úlohu ChP při ochraně mozku před neurozánětem. Naše výsledky nově naznačují souvislost mezi oslabením časového systému způsobeným moderním životním stylem a narušením homeostázy mozku.

 

Fig. Chronodisrupce choroidního plexu (ChP). (A) Celková pohybová aktivita, (B) relativní amplituda a (C) délka spánku myší chovaných na

běžném režimu světlo-tma (LD12:12), na režimu chronického fázového posunu cyklu světlo-tma (cLD-shifts), nebo na režimu konstantního světla (cLL).

(D-E) 6-denní luminiscenční mikroskopie proteinu cirkadiánní exprese PER2 snímaná v ChP explantech analyzovaných myší, kvantitativní analýza

amplitudy (F) a periody (G) jednotlivých ChP buněk. (I) Multiplexní analýza cytokinů v plazmě analyovaných myší.