Intranet Areál web

Nová publikace (IF=7,3): The circadian clock in the choroid plexus drives rhythms in multiple cellular processes under the control of the suprachiasmatic nucleus. Fluids and Barriers of the CNS (2024)


Martin Sládek, Pavel Houdek, Jihwan Myung, Kateryna Semenovykh, Tereza Dočkal, Alena Sumová. Fluids Barriers CNS. 2024 May 27;21(1):46. doi: 10.1186/s12987-024-00547-3.

Choroidní plexus (ChP), mozková struktura primárně zodpovědná za produkci mozkomíšního moku, obsahuje robustní cirkadiánní hodiny s neznámou funkcí. Využili jsme genetické myší modely (WT, mPer2Luc, ChP-specifický knockout Bmal1) v kombinaci s chirurgickou lézí SCN (SCNx), časově rozlišenou transkriptomikou a bioluminiscenční mikroskopií. Zjistili jsme, že hodiny ChP regulují cirkadiánní sekretom mozkomíšního moku, přesně časují odpověď endoplazmatického retikula na stres a řídí geny podílející se na neurodegenerativních onemocněních. V ChP SCNx myší byly rytmy silně utlumeny ve srovnatelné míře jako u myší s ChP specifickým knockoutem Bmal1; obnovily se opakovanou injikací dexametazonu. Naše data ukazují, že hodiny v ChP řídí expresi tkáňově specifických genů a jsou silně závislé na přítomnosti funkčního spojení s SCN. Výsledky mohou přispět k hledání nové souvislosti mezi narušením hodin v ChP a zdravím mozku.

 

Obr: A. Schema pokusu. B. Perioda pohybové aktivity u kontrolních myší a myší s SCNx. C. SCN po falešné operaci a po lézi. D. Rytmy v SCNx ChP jsou utlumeny v podobném rozsahu jako rytmy v ChP z tkáňově specifických Bmal1-KO. E. Rytmické geny v kontrolních (vlevo) nebo SCNx (vpravo) vzorcích ChP. F. Fázový histogram genů kontrolních (vlevo) nebo SCNx (vpravo) vzorků ChP. G. Rytmy PER2::LUCIFERÁZY v ROI o velikosti jedné buňky v explantované ChP z kontrolních nebo SCNx myší.