Intranet Areál web

Inženýrství kožní tkáně


Konstrukce dvojvrstvy lidských keratinocytů (hlavního buněčného typu epidermis) a fibroblastů (hlavního buněčného typu dermis) na nanovlákenných membránách z polylaktidu.

 

Bačáková M, Musílková J, Riedel T, Stránská D, Brynda E, Žaloudková M, Bačáková L. The potential applications of fibrin-coated electrospun polylactide nanofibers in skin tissue engineering. International Journal of Nanomedicine. Roč. 11 (2016): 771-789, 2016, IF = 4.320

Bačáková M, Lopot F, Hadraba D, Varga M, Žaloudková M, Stránská D, Suchý T, Bačáková L. Effects of fiber density and plasma modification of nanofibrous membranes on the adhesion and growth of HaCaT keratinocytes. Journal of Biomaterials Applications. Vol. 29 (6): 837-853,  2015, IF = 1.988