Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Biomateriály a tkáňové inženýrství

Biomateriály a tkáňové inženýrství Klinicky užívané cévní protézy vyrobené z expandovaného polytetrafluoroethylénu (ePTFE) a z polyethylén tereftalátu (PET). Materiál protéz je vysoce hydrofobní a neumožňuje rekonstrukci přirozených buněčných vrstev cévní stěny.

Nevratné poškození různých životně důležitých tkání a orgánů, jako jsou cévy, srdeční chlopně, kosti, klouby, chrupavka či kožní kryt, je v současné době častým a závažným důsledkem životního stylu civilizované společnosti a z něho plynoucích civilizačních onemocnění, dopravních a pracovních úrazů. Svou neblahou roli hrají i vrozené vady a v neposlední řadě i fyziologické opotřebení a stárnutí organismu.

Když selže veškerá prevence, a rovněž konzervativní i chirurgická léčba, nevratně poškozenou tkáň je třeba nahradit. Za nejkvalitnější tkáňovou náhradu je i v současné době stále považována tkáň autologní, tj. vlastní tkáň daného pacienta. Ovšem tato tkáň je obvykle dostupná jen v omezeném množství a její odběr pacienta zatěžuje další přídatnou operací a poškozením na jiném místě organismu. Proto se stále více dostávají do popředí materiály umělé, na jejichž podkladě lze poškozenou tkáň rekonstruovat. 

Proto je úkolem naší laboratoře:

  • vylepšovat stávající umělé tkáňové náhrady vestavěním přirozených buněčných a dalších biologických složek do těchto náhrad,
  • konstruovat zcela nové náhrady na podkladě umělého materiálu a buněk
  • oba tyto úkoly zahrnují studium molekulárních mechanismů chování buněk na umělých materiálech, jako je adheze, růst, diferenciace, životaschopnost i případné poškození a imunitní aktivace buněk na umělém materiálu. 

Aktuální projekty

Úspěchy

Inženýrství kožní tkáně

Konstrukce dvojvrstvy lidských keratinocytů (hlavního buněčného typu epidermis) a fibroblastů (hlavního buněčného typu dermis) na nanovlákenných membránách z polylaktidu.   Více

Publikace

Doubková; Martina - Němčáková; Ivana - Jirka; Ivan - Březina; V. - Bačáková; Lucie . Silicalite-1 Layers as a Biocompatible Nano- and Micro-Structured Coating: An In Vitro Study on MG-63 Cells . Materials. 2019; 12(21)); 3583 . IF = 2.972 [ASEP] [ doi ]
Staňková; Ľubica - Musílková; Jana - Brož; Antonín - Potocký; Štěpán - Kromka; Alexander - Kozak; Halyna - Ižák; Tibor - Artemenko; Anna - Stránská; D. - Bačáková; Lucie . Alterations to the adhesion; growth and osteogenic differentiation of human osteoblast-like cells on nanofibrous polylactide scaffolds with diamond nanoparticles . Diamond and Related Materials. 2019; 97(Aug)); UNSP 107421 . IF = 2.290 [ASEP] [ doi ]
Kopová; Ivana - Kronek; J. - Bačáková; Lucie - Fencl; J. A cytotoxicity and wear analysis of trapeziometacarpal total joint replacement implant consisting of DLC-coated Co-Cr-Mo alloy with the use of titanium gradient interlayer . Diamond and Related Materials. 2019; 97(Aug)); UNSP 107456 . IF = 2.290 [ASEP] [ doi ]
Žaloudíková; M. - Eckhardt; Adam - Vytášek; R. - Uhlík; J. - Novotný; T. - Bačáková; Lucie - Musílková; Jana - Hampl; V. Decreased collagen VI in the tunica media of pulmonary vessels during exposure to hypoxia: a novel step in pulmonary arterial remodeling . Pulmonary Circulation. 2019; 9(3)); 2045894019860747 . IF = 2.075 [ASEP] [ doi ]
Šupová; Monika - Suchý; Tomáš - Sucharda; Zbyněk - Filová; Elena - der Kinderen; J.N.L.M. - Steinerová; Marie - Bačáková; Lucie - Martynková; G.S. The comprehensive in vitro evaluation of eight different calcium phosphates: Significant parameters for cell behavior . Journal of the American Ceramic Society. 2019; 102(5); 2882-2904 . IF = 3.094 [ASEP] [ doi ]

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

Doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
vedoucí oddělení

RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D.
zástupce vedoucí oddělení

Doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
emeritní vědecký pracovník
Mgr. Elena Filová, Ph.D.
vědecký pracovník
Věra Lisá, prom. biol.
vědecký pracovník
Mgr. Jana Lišková, Ph.D.
vědecký pracovník (mateřská dovolená)
RNDr. Jana Musílková, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Lubica Staňková (roz. Grausová), Ph.D.
vědecký pracovník (mateřská dovolená)
Ing. Markéta Bačáková, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Antonín Brož, Ph.D
postdoktorand
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Ivana Kopová, Ph.D.
postdoktorand
RNDr. Martin Pařízek​, Ph.D.
postdoktorand

Ing. Jana Zárubová (roz. Havlíková),  Ph.D.
postdoktorand

 

Mgr. Martina Doubková
postgraduální student
Mgr. Júlia Pajorová
postgraduální student
Mgr. Marie Steinerová
postgraduální student (mateřská dovolená)

MUDr. Martina Trávníčková
postgraduální student

Helena Dragounová
pregraduální student
Jana Voborníková
administrativní pracovník
Mgr. Jarmila Knitlová
technický pracovník biolog
Ivana Zajanová
technický pracovník