Intranet Areál web

Izolace a kultivace kmenových buněk tukové tkáně

Izolace a kultivace kmenových buněk tukové tkáně A: Kmenové buňky tukové tkáně v kultuře na fibrinových vrstvách. B: Kmenové buňky v kokultuře s lidskými endotelovými buňkami pupečníkové žíly (Human umbilical vein endothelial cells, HUVEC) podporují tvorbu útvarů z HUVEC podobných kapilárám.

Tkáňově inženýrské konstrukty bývají obvykle osazovány diferencovanými buňkami, což však přináší určité nevýhody.

Diferencované buňky totiž pomaleji rostou a mají omezenou životnost v podmínkách buněčné kultury. Odběr diferencovaných buněk z pacienta dokonale neodstraňuje problém přídatné operace a poškození dalších tkání pacienta. Například pro získání endotelových či hladkých svalových buněk pro rekonstrukci cév je třeba odebrat pacientovi část podkožní žíly. Kmenové buňky se z těla pacienta dají získat přece jen jednodušeji, např. odběrem krve (progenitorové buňky endotelu), odběrem kostní dřeně punkcí kostní tkáně přítomné nedaleko pod kůží, např. z kosti kyčelní, odběrem tukové tkáně liposukcí. Proto se ve spolupráci s Nemocnicí na Bulovce pokoušíme diferencovat kmenové buňky tukové tkáně v cévní či kostní buňky pro osazení našich konstruktů.

Adipose Stem Cells_Bacakova_FgU_December7.pdf