Intranet Areál web

Vylepšení stávajících tkáňových náhrad


  1. Zavedení vrstvy endotelu do cévních protéz (endotelová vrstva je nejlepší prevencí vzniku krevní sraženiny a zúžení průsvitu protézy)
  2. Zvýšení atraktivity částí kloubní náhrady, které jsou zapuštěny do kosti, pro osídlení kostními buňkami
    1. Úprava povrchu endoprotézy kyčelního kloubu elektroerozí, chemickým leptáním a nástřelem keramických kuliček
    2. Pokryv povrchu kostních implantátů vrstvami nanokrystalického diamantu
    3. Další bioaktivní vrstvy k pokryvu kostních implantátů