Intranet Areál web

Nedávná publikace: Entrainment of Spontaneously Hypertensive Rat Fibroblasts by Temperature Cycles.


Sládek, M. & Sumová, A. Entrainment of Spontaneously Hypertensive Rat Fibroblasts by Temperature Cycles. PLoS One 8, e77010 (2013).

Pravidelné denní změny v tělesné teplotě jsou jedním ze signálů sloužících k nastavování cirkadiánních hodin v periferních orgánech. V této práci jsme na modelu izolovaných buněčných kultur z potkanů kmene Wistar a SHR s vloženým luminiscenčním reportérem zkoumali citlivost periferních hodin k nastavování fáze pomocí vnějšího 2.5°C teplotního cyklu. Ukázali jsme, že pouhý dvoudenní teplotní cyklus stačí k obnovení utlumených cirkadiánních rytmů a popsali jsme tzv. křivku fázové odpovědi na teplotní cyklus.

 

 

Změna fáze hodin po teplotním cyklu závisí na fázi hodin v okamžiku začátku teplotního cyklu.