Intranet Areál web

Fylogenetický pohled na formování převodního systému srdečního


Tento projekt se snaží ziskat nový pohled na vývoj převodního systému metodou srovnávací anatomie a fyziologie.

Na plazích modelech (varan, krokodýl) studujeme korelaci mezi stupněm fibrotizace atrioventrikulárního kanálu, septací komor, jejich aktivační sekvencí, a morfologií převodního systému. Podobné studie provádíme rovněž na kuřecích a myších embryonálních modelech defektů komorové přepážky. Hlavní cíle projektu jsou i) ozřejmení přítomnosti převodního systému v srdci pokročilých plazů a ii) zjištění vlivu přítomnosti defektu komorové přepážky na stavbu a funkci převodního systému u savců a ptáků. Očekáváme, že výsledky přinesou zásadní poznatky ohledně fylogeneze převodního systému, jež není možné získat jiným způsobem.