Intranet

Vývojová kardiologie

Vývojová kardiologie

Ischemická choroba srdeční je hlavní příčinou úmrtí v celosvětovém měřítku. Studujeme odolnost srdečního svalu k poškození akutním nedostatkem kyslíku na úrovních od molekuly až k celému organismu s využitím zvířecích modelů. K hlavním směrům našeho výzkumu patří studium mechanismů, které jsou zodpovědné za:

  • vysokou odolnost srdce k poškození v časných fázích ontogenetického vývoje,
  • zvýšenou odolnost srdce vyvolanou adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěž,
  • trvalé důsledky časných vývojových intervencí pro odolnost srdce v dospělosti s důrazem na pohlavní rozdíly
  • a změny odolnosti srdce vyvolané různými patologickými stavy.

Dále studujeme vývoj srdce ze zvláštním zřetelem k převodnímu systému. V současné době se zabýváme především výzkumem v těchto oblastech:

  •  fylogenetický pohled na převodní systém,
  • dynamické zobrazovací přístupy pro převodní systém
  • a vývoj nových přístupů ke kvantitativní analýze vláknitých struktur za účelem studia cévního řečiště ve vyvíjejícím se srdci a větvení převodního systému v komorách.

13th conference New Frontiers in Basic Cardiovascular Research

Aktuální projekty

Vývojové aspekty odolnosti srdce k ischemii

Nezralé srdce je mnohem odolnější k ischemickému poškození než srdce dospělé, ale chronický nedostatek kyslíku v časných fázích ontogeneze může mít trvalé negativní následky. Zabýváme se proto mechanismy, které jsou zodpovědné za změny ischemické odolnosti srdce během vývoje.  Více

Vliv systémové hypertenze na odolnost srdce k ischemii

Systémová hypertenze je významným rizikovým faktorem ischemické choroby srdeční, může však paradoxně stimulovat protektivní mechanismy. Zabýváme se proto vlivem různých forem hypertenze na odolnost srdce k projevům ischemického poškození. Více

Kardioprotektivní mechanismus chronické hypoxie

Dlouhodobé vystavení organismu prostředí s nízkým obsahem kyslíku vede k adaptaci, která má pozitivní dopad na odolnost srdce k poškození vyvolanému akutní ischemií. Studujeme proto molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za kardioprotektivní účinky chronické hypoxie.  Více

Publikace

Skuhrová; K. - Kvasilová; A. - Svatůňková; Jarmila - Sedmera; David . Cardiac Enlargement in the Chick Embryo Induced by Hypothermic Incubation Is Due to a Combination of Hyperplasia and Hypertrophy of Cardiomyocytes . Folia Biologica. 2019; 65(1); 36-42 . IF = 1.073 [ASEP]
Podolnikova; N. P. - Hlaváčková; Markéta - Wu; Y. - Yakubenko; V. P. - Faust; J. - Balabiyev; A. - Wang; X. - Ugarova; T. P. Interaction between the integrin Mac-1 and signal regulatory protein (SIRP) mediates fusion in heterologous cells . Journal of Biological Chemistry. 2019; 294(19); 7833-7849 . IF = 4.010 [ASEP] [ doi ]
Petrovová, E. - Giretová, M. - Kvasilová, A. - Benada, Oldřich - Danko, J. - Medvecký, L. - Sedmera, David . Preclinical Alternative Model for Analysis of Porous Scaffold Biocompatibility Applicable in Bone Tissue Engineering . ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation 2019, 36(1), 121-130 . IF = 6.183 [ASEP] [ doi ]
Ošťádal; Bohuslav - Drahota; Zdeněk - Houštěk; Josef - Milerová; Marie - Ošťádalová; Ivana - Hlaváčková; Markéta - Kolář; František . Developmental and sex differences in cardiac tolerance to ischemia-reperfusion injury: the role of mitochondria . Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. 2019; 97(9); 808-814 . IF = 2.041 [ASEP] [ doi ]
Olejníčková, Veronika - Šaňková, Barbora - Sedmera, David - Janáček, Jiří . Trabecular Architecture Determines Impulse Propagation Through the Early Embryonic Mouse Heart . Frontiers in physiology 2019, 9(Jan 8)), 1876 . IF = 3.201 [ASEP] [ doi ]

Lidé

     Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vedoucí oddělení
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  RNDr. Marie Milerová
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.

postdoktorand

Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D.

postdoktorand

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Kristýna Macháčková
postgraduální student
Mgr. Dita Sotáková
postgraduální student
Mgr. Jaroslav Hrdlička
postgraduální student
Ing. Michaela Cyprová
postgraduální student
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student

MUDr. Dmytro Semenovykh

postgraduální student

  Mgr. František Vostárek
postgraduální student
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand
Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník

 
RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand