Intranet Areál web

Otevřená věda


Naše laboratoř se účastní projektu Otevřená věda s projekty...

2021: Studium metabolismu izolovaných hepatocytů (obor Lékařské vědy)

 

2021: Metabolismus antidiabetických a protizánětlivých FAHFA

 

2019: Studium metabolických drah pomocí stabilních izotopů.

Cílená metabolomika je analytický přístup hojně používaný v biochemii, který se soustředí na předem vybranou skupinu látek – metabolitů – a analyzuje jejich koncentrace. Fluxomika je specializované odvětví metabolomiky, které popisuje vztahy mezi jednotlivými metabolity v rámci metabolických drah pomocí stopování metabolitů označených stabilními neradioaktivními izotopy. Cílem projektu je prozkoumat a pochopit vztahy v metabolických drahách glykolýzy, pentózofosfátového a Krebsova cyklu. Pomocí 13C-značené glukózy bude na modelu myších tukových a imunitních buněk provedeno stopování toku metabolitů (flux) po stimulaci inzulínem. Součástí práce bude také příprava metabolomických vzorků a stanovení metabolitů na kapalinovém chromatografu s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Projekt je vhodný pro studenty se zájmem o klasickou biochemii aplikovanou pomocí moderních metod na klinicky relevantní modely.


OV2019