Intranet

Metabolismus bioaktivních lipidů

Metabolismus bioaktivních lipidů Metabolismus bioaktivních lipidů

Oddělení se zaměřuje na analýzu lipidových mediatorů (eikosanoidů, docosanoidů, endocannabinoidů) v tukové tkáni pomocí metody UPLC-MS/MS, především na identifikaci zdroje produkce jednotlivých mediátorů a jejich vliv na metabolismus a zánětlivé vlastnosti buněk tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy).  V současné době zkoumá antidiabetické lipidy z rodiny větvených esterů hydroxymastných kyselin. Dále jsou rozvíjeny nové metody pro studování metabolismu a metabolických drah.

V případě zájmu o Bc., Mgr. nebo Ph.D. práci v oblasti biochemie, analytické chemie, fyziologie nebo příbuzných oborů pošlete, prosím, email ohledně možných témat a jejich vypsání.

Aktuální projekty

Local installation of MetaboAnalyst

MetaboAnalyst is a great tool for analysis of metabolomics data. Here are some tips how to install MetaboAnalyst locally on a linux workstation. Such installation could be tailored to meet individual requirements (default setting, fonts, etc.). Starting point is a runnig installation of Ubuntu 18.04.3 LTS. Více

CRediT generator

CRediT (Contributor Roles Taxonomy) is high-level taxonomy, including 14 roles, that can be used to represent the roles typically played by contributors to scientific scholarly output. The roles describe each contributor’s specific contribution to the scholarly output. This web tool helps to summarize contributions of individual authors and prepare the Author contributions paragraph for a scientific journal. Více

Větvené estery mastných kyselin (FAHFA)

Bílá tuková tkáň (WAT) je komplexní endokrinní orgán a subklinický zánět této tkáně během obezity přispívá s rozvoji metabolických onemocnění. V roce 2014 byla objevena nová třída lipidových mediátorů pocházejících z WAT – větvené estery oxidovaných mastných kyselin (FAHFA). FAHFA jsou endogenní lipidy s protizánětlivými a antidiabetickými vlastnostmi, včetně zvýšení glukózové tolerance a sekrece inzulínu a glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) při současném snížení zánětlivých odpovědí [1-5]. Více

Otevřená věda

Naše laboratoř se účastní projektu Otevřená věda s projektem Studium metabolických drah pomocí stabilních izotopů.   Více

Úspěchy

Prémie Lumina quaeruntur 2018

Akademie věd ČR rozjíždí velkorysý program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi. Prémie Lumina quaeruntur finančně podpoří perspektivní badatele, kteří si můžou sestavit svůj vlastní výzkumný tým na dobu až pěti let. Akademie věd představila program i jeho prvních šest laureátů na slavnostním ceremoniálu na Národní třídě ve čtvrtek 17. ledna. Prvními nositeli stipendia je šest vědců z různorodých oborů, přičemž šanci mají i zahraniční vědci, kteří působí v rámci Akademie věd ČR. Mezi oceněnými je i Ondřej Kuda, specialista na metabolismus bioaktivních lipidů, který úzce souvisí s výzkumem cukrovky 2. typu. Lumina Quaeruntur Více

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D.
vědecká pracovnice
Magno Alves Lopes, Ph.D.
postdoc
Ing. Veronika Palůchová
postgraduální studentka
Mgr. Marina Oseeva
postgraduální studentka
Mgr. Marie Březinová
postgraduální studentka (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Rombaldová
postgraduální studentka (mateřská dovolená)