Intranet

Fyziologický ústav AV ČR

Špičková věda pro zdraví

Metabolismus bioaktivních lipidů

Metabolismus bioaktivních lipidů Metabolismus bioaktivních lipidů

Oddělení se zaměřuje na analýzu lipidových mediatorů (eikosanoidů, docosanoidů, endocannabinoidů) v tukové tkáni pomocí metody UPLC-MS/MS, především na identifikaci zdroje produkce jednotlivých mediátorů a jejich vliv na metabolismus a zánětlivé vlastnosti buněk tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy).  V současné době zkoumá antidiabetické lipidy z rodiny větvených esterů hydroxymastných kyselin. Dále jsou rozvíjeny nové metody pro studování metabolismu a metabolických drah.

V případě zájmu o Bc., Mgr. nebo Ph.D. práci v oblasti biochemie, analytické chemie, fyziologie nebo příbuzných oborů pošlete, prosím, email ohledně možných témat a jejich vypsání.

OPEN PhD positions:

Targeted analysis of metabolic pathways - fluxomics by LC-MS/MS
New metabolic pathways involved in synthesis of anti-diabetic lipids

Téma bakalářské práce: Analýza vzniku ketolátek během lipogeneze pomocí LC-MS (PřF UK 2020/2021+, Analytická chemie)

Téma diplomové práce: Analýza vzniku a metabolismu ketolátek pomocí LC-MS (PřF UK 2020/2021+, Analytická chemie)

Aktuální projekty

Chemoinformatics resources

We run local instances of several services focused on Metabolomics, Lipidomics, Statistical analysis and Chemometrics. As the hardware resources are limited, these tools are available only within campus LAN. Více

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny

Přirozeně se vyskytující omega-3 PUFA s dlouhým řetězcem, jmenovitě kyselina eikosapentaenová (EPA; 20: 5 co-3), kyselina dokosapentaenová (DPA; 22: 5 co-3) a kyselina dokosahexaenová (DHA; 22: 6 co-3) vykazují více biologických účinků ... Více

Větvené estery mastných kyselin (FAHFA)

Bílá tuková tkáň (WAT) je komplexní endokrinní orgán a subklinický zánět této tkáně během obezity přispívá s rozvoji metabolických onemocnění. V roce 2014 byla objevena nová třída lipidových mediátorů pocházejících z WAT – větvené estery oxidovaných mastných kyselin (FAHFA). FAHFA jsou endogenní lipidy s protizánětlivými a antidiabetickými vlastnostmi, včetně zvýšení glukózové tolerance a sekrece inzulínu a glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1) při současném snížení zánětlivých odpovědí [1-5]. Více

Otevřená věda

Naše laboratoř se účastní projektu Otevřená věda s projektem Studium metabolických drah pomocí stabilních izotopů.   Více

Local installation of MetaboAnalyst

MetaboAnalyst is a great tool for analysis of metabolomics data. Here are some tips how to install MetaboAnalyst locally on a linux workstation. Such installation could be tailored to meet individual requirements (default setting, fonts, etc.). Starting point is a runnig installation of Ubuntu 18.04.3 LTS. Více

Úspěchy

Prémie Lumina quaeruntur 2018

Akademie věd ČR rozjíždí velkorysý program dotací pro úspěšné vědce a vědkyně mladší a střední generace s mezinárodními zkušenostmi. Prémie Lumina quaeruntur finančně podpoří perspektivní badatele, kteří si můžou sestavit svůj vlastní výzkumný tým na dobu až pěti let. Akademie věd představila program i jeho prvních šest laureátů na slavnostním ceremoniálu na Národní třídě ve čtvrtek 17. ledna. Prvními nositeli stipendia je šest vědců z různorodých oborů, přičemž šanci mají i zahraniční vědci, kteří působí v rámci Akademie věd ČR. Mezi oceněnými je i Ondřej Kuda, specialista na metabolismus bioaktivních lipidů, který úzce souvisí s výzkumem cukrovky 2. typu. Lumina Quaeruntur Více

Publikace

Vik; A. - Hansen; T. V. - Kuda; Ondřej . Synthesis of both enantiomers of the docosahexaenoic acid ester of 13-hydroxyoctadecadienoic acid (13-DHAHLA) . Tetrahedron Letters. 2019; 60(52)); 151331 . IF = 2.275 [ASEP] [ doi ]
Ribot; J. - Arreguín; A. - Kuda; Ondřej - Kopecký; Jan - Palou; A. - Bonet; M. L. Novel Markers of the Metabolic Impact of Exogenous Retinoic Acid with A Focus on Acylcarnitines and Amino Acids . International Journal of Molecular Sciences. 2019; 20(15)); 3640 . IF = 4.556 [ASEP] [ doi ]
Pomar, C. A. - Kuda, Ondřej - Kopecký, Jan - Rombaldová, Martina - Castro, H. - Picó, C. - Sánchez, J. - Palou, A. Alterations in plasma acylcarnitine and amino acid profiles may indicate poor nutrition during the suckling period due to maternal intake of an unbalanced diet and may predict later metabolic dysfunction . FASEB Journal 2019, 33(1), 796-807 . IF = 4.966 [ASEP] [ doi ]
Oseeva, Marina - Palůchová, Veronika - Žáček, P. - Janovská, Petra - Mráček, Tomáš - Rossmeisl, Martin - Hamplová, Dana - Čadová, Naděžda - Štohanzlová, Iva - Flachs, Pavel - Kopecký, Jan - Kuda, Ondřej . Omega-3 index in the Czech Republic: No difference between urban and rural populations . Chemistry and Physics of Lipids 2019, 220(May), 23-27 . IF = 2.094 [ASEP] [ doi ]

Zobrazit více

Fotogalerie oddělení

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D.
vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Brejchová, Ph.D.
vědecká pracovnice
Magno Alves Lopes, Ph.D.
postdoc
Ing. Veronika Palůchová
postgraduální studentka
Mgr. Marina Oseeva
postgraduální studentka
Mgr. Marie Březinová
postgraduální studentka (mateřská dovolená)
Mgr. Martina Rombaldová, Ph.D.
(mateřská dovolená)