Intranet Areál web

Změny transkriptomu během časného postnatálního vývoje u lidí: vliv porodní nezralosti na regulaci energetického metabolizmu


Předčasný porod a jeho komplikace jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí do pěti let věku, a mohou mít dlouhodobé dopady na vývoj a zdraví jedince. Pro zlepšení prognózy předčasně narozených dětí je třeba poznat příčiny jejich nedostatečné poporodní adaptace, která je závislá na změnách energetického metabolizmu a dalších mechanizmech. Výzkum v této oblasti je však omezen nedostatkem klinického materiálu. 

 

Projekt umožní charakterizovat perinatální, zejména časný poporodní vývoj člověka s využitím unikátní biobanky

  1. různých tkání většinou extrémně nezralých novorozenců (n=53) s úmrtím do pěti měsíců po porodu; a
  2. jaterní tkáně z abortů (n=31). Vzorky byly odebírány na pracovištích 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v průběhu let 2001 – 2009, v rámci dvou projektů financovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

 

V srdci, kosterním svalu a játrech bude charakterizován celý transkriptom pomocí RNA sekvenace, kvantifikována mitochondriální DNA a také zjištěna hladina vybraných proteinů pomocí imunohistochemie.

Hlavní publikační výstup: Burešová et al.2020 Int J Obes (Lond)

 

Výzkum podpořen Grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky - grant č. NU20-07-00026  (2020-2023, PI: Jan Kopecký, MD, DSc.)