Intranet Areál web

Metodické přístupy

V našem výzkumu pracujeme především s laboratorními potkany a myšmi včetně různých transgenních modelů. Na anestezovaných zvířatech sledujeme odolnost srdce k poškození vyvolanému dočasnou okluzí koronární tepny a následným obnovením průtoku, na izolovaných perfundovaných srdcích hodnotíme odolnost k poškození globální či regionální ischemií a reperfúzí a izolované srdeční myocyty využíváme ke studiu odolnosti k poškození způsobenému simulovanou anoxií a reoxygenací. Odolnost hodnotíme podle rozsahu ložiska infarktu myokardu, výskytu závažných komorových arytmií, stupně obnovení kontraktilní funkce srdce a počtu viabilních myocytů. Srdeční funkce sledujeme pomocí echokardiografického vyšetření a invazivním měřením hemodynamických ukazatelů. Ke studiu kardioprotektivních mechanismů využíváme vhodné farmakologické nástroje a biochemické analýzy.

Fotogalerie článku

Celá fotogalerie

Lidé

Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vedoucí oddělení
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vědecký pracovník

Prof. MUDr. David Sedmera, DSc.
vědecký pracovník

Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
MUDr. Ivana Ošťádalová, CSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vědecký pracovník
  Olga Nováková
vědecký pracovník

RNDr. Petra Alánová, Ph.D.
vědecký asistent

RNDr. Martina Gregorovičová, Ph.D.
postdoktorand
  Mgr. Hana Kolesová, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand

RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand

Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Daniel Benák
postgraduální student
Mgr. Barbora Opletalová
postgraduální studentka

MUDr. Tereza Vavříková
postgraduální student

Ing. Miloslava Marková
technický pracovník
Milana Pešková
technický pracovník
Jarmila Svatůňková
technický pracovník