Intranet Areál web

Metodické přístupy

V našem výzkumu pracujeme především s laboratorními potkany a myšmi včetně různých transgenních modelů. Na anestezovaných zvířatech sledujeme odolnost srdce k poškození vyvolanému dočasnou okluzí koronární tepny a následným obnovením průtoku, na izolovaných perfundovaných srdcích hodnotíme odolnost k poškození globální či regionální ischemií a reperfúzí a izolované srdeční myocyty využíváme ke studiu odolnosti k poškození způsobenému simulovanou anoxií a reoxygenací. Odolnost hodnotíme podle rozsahu ložiska infarktu myokardu, výskytu závažných komorových arytmií, stupně obnovení kontraktilní funkce srdce a počtu viabilních myocytů. Srdeční funkce sledujeme pomocí echokardiografického vyšetření a invazivním měřením hemodynamických ukazatelů. Ke studiu kardioprotektivních mechanismů využíváme vhodné farmakologické nástroje a biochemické analýzy.

Fotogalerie článku

Celá fotogalerie

Lidé

RNDr. Markéta Hlaváčková, Ph.D.
vedoucí oddělení
RNDr. Petra Alánová, Ph.D.
zástupce vedoucího oddělení
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
vědecký pracovník
Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
vědecký pracovník
Ing. František Papoušek, CSc.
vědecký pracovník
RNDr. Kristýna Holzerová, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Jaroslav Hrdlička, Ph.D.
postdoktorand
MVDr. Veronika Olejníčková, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Daniel Benák, Ph.D.
postdoktorand
Mgr. Almos Boroš
postgraduální student
Mgr. Miloslava Chalupová
postgraduální student
Mgr. Barbora Opletalová
postgraduální studentka
Anežka Ševčíková
student
Anna Jelínková-Jokelová
technický pracovník
Ing. Miloslava Marková
technický pracovník